Koncert klavirskog dua Tea Dimitrijević – Dejan Subotić

26.03.2020, 20:00

Klavirski duo Tea Dimitrijević – Dejan Subotić nastupa od 2007. godine. Ostvarili su brojne koncerte u eminentnim beogradskim salama kao i gradovima širom Srbije, izvodeći obiman repertoar koji obuhvata dela od perioda klasicizma do 21. veka.

Program:
Semjuel Barber
Suveniri, op. 28
Waltz
Pas de deux
Hesitation-Tango

Moris Ravel
Svita Dafnis i Kloe br. 1
Nocturne
Interlude
Danse guerrière

Klod Debisi
Kutija igračaka

Milana Milošević
Ka oblacima (premijera za klavirski duo)

Džordž Geršvin
Tri prelida
Allegro ben ritmato e deciso
Andante con moto
Agitato

Franc Ksaver Šarvenka
Valcer, op. 44, br. 2

Biografije:
Klavirski duo Tea Dimitrijević – Dejan Subotić nastupa od 2007. godine. Ostvarili su brojne koncerte u eminentnim beogradskim salama kao i gradovima širom Srbije, izvodeći obiman repertoar koji obuhvata dela od perioda klasicizma do 21. veka. Nastupali su u okviru proslave 200 godina rođenja Roberta Šumana na Gala koncertu u Skupštini grada, u okviru Festivala Šuman i njegovi dvojnici, kao i na 45. Mokranjčevim danima u Negotinu. Snimak Šumanovih dela u interpretaciji dua emitovao je i britanski radio BBC3. Duo je izveo integralna dela Erika Satija za klavir četvororučno, a 2012. godine, povodom 150 godina od rođenja Kloda Debisija održan je koncert na kome su izvedena sva dela ovog autora za klavir četvororučno. Održali su nekoliko tematskih resitala, kao što su Muzika za decu, Žene kompozitori, Francuska muzika 19. i 20. veka, Kamerna muzika Valerija Gavrilina, kao brojne koncerte savremene srpske muzike. Premijerno su izveli dela za klavir četvororučno, pisana za njih, srpskih autorki (Svetlana Savić, Branka Popović, Dragana Jovanović, Tatjana Milošević), a izvode i celokupan opus za klavirski duo Miloša Petrovića. Tea Dimitrijević i Dejan Subotić su prvi umetnici koji su doktorirali iz oblasti kamerne muzike u Srbiji. Dobitnici su Srebrne medalje Univerziteta umetnosti.

Tea Dimitrijević je rođena u Beogradu. Diplomirala je i magistrirala klavir na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Mirjane Šuica-Babić, specijalizirala kamernu muziku i diplomirala čembalo u klasi Miloša Petrovića. Doktorirala je iz oblasti kamerne muzike u klasi Miloša Petrovića i Zorice Ćetković. Kao solista i kamerni muzičar održala je koncerte širom Srbije, kao i u Crnoj Gori, Nemačkoj, Sloveniji, Grčkoj, Makedoniji i Austriji. Nastupala je sa Beogradskom filharmonijom, Ansamblom Arte, Gudačima sv. Đorđa, Ansamblom za novu muziku, orkestrom Kamerata Serbika i Nordijsko-balkanskim gudačkim orkestrom NORBAL. Učestvovala je na festivalima BEMUS, BELEF, NOMUS, Budva Grad teatar, Mokranjčevi dani, AFES u Makedoniji i festivalu Ohridsko leto. Redovan je učesnik Međunarodne tribine kompozitora. Kao stalni saradnik Simfonijskog orkestra RTS izvela je značajna dela svetske i domaće literature, nastupajući sa poznatim dirigentima kao i solistima i operskim zvezdama, među kojima su Moserat Kabalje, Kiri Te Kanava, Hoze Karerasom i Plasidom Domingom. Radi na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu kao vanredni profesor na Katedri za kamernu muziku. Autor je i voditelj emisije Susretanja kao i Noćnog programa Iza violinskog ključa Prvog programa Radio Beograda.

Dejan Subotić je studirao klavir kod Andreje Pregera, Andreje Inhof i Nevene Popović, u čijoj klasi je diplomirao i magistrirao na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Nakon toga je diplomirao i magistrirao čembalo u klasi Zorice Ćetković i završio specijalizaciju iz oblasti kamerne muzike. Doktorirao je iz oblasti kamerne muzike u istoj klasi. Kao stipendista Evropske komisije, usavršavao se na Visokoj Kraljevskoj muzičkoj školi u Stokholmu (odsek za kamernu muziku u Edsbergu, Mats Seterkvist). Dobitnik je nagrada na pijanističkom takmičenju u Rimu i konkursu Kawai u Italiji. Nastupao je na festivalima Međunarodna tribina kompozitora, Mokranjčevi dani, OKTOH i Čembalo, živa umetnost. Član je trija Singidunum, sa Stanom Krstajić i Ksenijom Milošević, koji je premijerno izveo brojna dela inostranih i srpskih kompozitora. Predstavljao je FMU na majstorskom kursu barokne i savremene muzike u Dubrovniku. Proteklih godina je održao nekoliko koncerata savremene kamerne muzike u Salama Beogradske filharmonije i Skupštine grada, u saradnji sa istaknutim beogradskim muzičarima. Nastupao je kao solista i kamerni muzičar na koncertima u okviru proslava stogodišnjice rođenja Ljubice Marić i jubileja Muzikološkog instituta SANU. Kao solista sa orkestrom je izvodio dela Baha, Martena i de Falje. Sarađivao je sa kamernim orkestrima Gudači Sv. Đorđa i Dušan Skovran, kao i sa Beogradskom filharmonijom i Simfonijskim orkestrom RTS. Nastupao je u Austriji, Rumuniji, Slovačkoj, Hrvatskoj i Češkoj. Deluje kao vanredni profesor na Katedri za kamernu muziku na FMU u Beogradu.

 

Loading...