konkurs likovna 2018
bina 2017
 English (United States) Srpski (Srbija) Српски (Србија)

Pretraga  

Media

Nema sadžaja.
Ukupno: 0

» Projekti
(Grafički) Dizajner: Autor ili univerzalni vojnik – Akcija!
Izložbe, konferencija, radionice...
28 mar sre
31 mar sub
20:30
21:00
.

Međunarodna konferencija (Grafički) Dizajner: Autor ili univerzalni vojnik – Akcija!

Međunarodna konferencija (Grafički) Dizajner: Autor ili univerzalni vojnik predstavlja četvorodnevnu seriju predavanja, diskusija, radionica i izložbi renomiranih autora, dizajnera i teoretičara iz Srbije, regiona i Evrope.
Projekat je prevashodno namenjen studentima umetničkih fakulteta i fakulteta za dizajn iz regiona, ali i mladim profesionalcima i široj publici.

Treća po redu konferencija nosi naziv Akcija!.

… Dizajneri trošimo svo vreme i energiju na proizvođenje potreba za stvarima koje su, u najmanju ruku, beznačajne… Postoje trke, važnije od naše veštine rešavanja dizajnerskih problema. Ekološke, socijalne i kulturne krize bez presedana traže naš angažman… (izvodi iz First Things First Manifesto, 2000).

Imaju li ove rečenice danas još uvek smisla? Živimo u sistemu koji sa lakoćom upija svaku kritičku akciju i već u sledećem trenutku pretvara je u deo svoje mašinerije. Da li u našim zatvorenim svetovima zagledanim svakodnevno samo u sopstveni tanjir i ekran ima još volje i snage za akciju? Da li su strategije otpora postojećem poretku i aktivna borba odgurnute na društvenu i profesionalnu marginu? Da li nam je varljiva sigurnost margine dovoljna?

Predavači na konferenciji:

1. Rik Pojnor (Rick Poynor), Velika Britanija
3. Toni Kredland i Glen Orton, Cactus Network (Tony Credland & Glenn Orton),Velika Britanija
4. Rudi Baur (Ruedi Baur), Švajcarska
5. Danijel van der Velden (Daniel van der Velden), Holandija
6. Dejan Dragosavac, Hrvatska
7. Rafaela Dražić, Hrvatska
8. The Miha Artnak, Slovenija
9. Jovan Čekić, Srbija
10. Miloš Ilić, Srbija
11. A3 Format grupa, Srbija

Dvorana Kulturnog centra Beograda, Kolarčeva 6
ponedeljak, 19. mart
19 00 Specijalno gostovanje i javno predavanje Rika Pojnora (Rick Poynor): Zagonentno: Nadrealizam i grafički dizajn (Uncanny: Surrealism and Graphic Design)

Rik Pojnor je britanski pisac kritičar, predavač i kustos, specijalista za dizajn, fotografiju i vizuelnu kulturu. Radi kao gostujući profesor na predmetu Kritika dizajna i istraživačke metode na postdiplomskom programu Kraljevskog koledža za umetnost u Londonu. Jedan je od urednika-osnivača časopisa Eye i suosnivač veb sajta Design Observer, na kojem redovno bloguje.
Tekstovi su mu objavljivani u časopisima: Blueprint, Icon, Frieze, Creative Review, Print, Metropolis, Adbusters, kao i u mnogim drugim publikacijama. Najvažnije knjige: Typographica (Tipografika, 2001); No More Rules: Graphic Design and Postmodernism (Nema više pravila: grafički dizajn i postmodernizam, 2003); Communicate: Independent British Graphic Design since the Sixties (Komuniciraj: nezavisni britanski grafički dizajn od šezdesetih do danas, 2004) i Jan van Toorn: Critical Practice (Jan fan Torn: Kritička praksa, 2008). Objavio je tri zbirke eseja i kritike iz oblasti kulture: Design without Boundaries (Dizajn bez granica, 1998); Obey the Giant: Life in the Image World (Povinuj se divu: život u svetu slika, 2001) i Designing Pornotopia (Oblikovanje Pornotopije, 2006).
Najnovija izložba na kojoj je bio kustos, Uncanny: Surrealism and Graphic Design bila je postavljena prošle godine u roterdamskom Kunsthale-u.

IZLOŽBE

U okviru ovogodišnje međunarodne konferencije (Grafički) Dizajner: Autor iliuniverzalni vojnik – Akcija! biće organizovane sledeće izložbe:

Prostor Knez Mihailove ulice
četvrtak, 29. mart
19:00
otvaranje izložbe Dizajn neslaganja (The Design of Dissent), izbor Miltona Glejzera i Mirka Ilića
Izloženi radovi nam pokazuju svu različitost grafičkih reakcija na ograničenja i pritiskekoji dolaze od vlasti ili globalnih institucija moći. Radovi sadrže elemente konfrontacije,poziv da se oslobodi istina, često sakrivena ispod površine javnog diskursa.Plakati, knjige, bedževi, časopisi i drugi vizuelni materijali iz različitih zemaljaod šezdesetih do danas, bave se pitanjima mira, kontrole naoružanja, ženskih i LGBTprava, religije, ratova i korporativnog okruženja. 

Galerija Artget Kulturnog centra Beograda, Trg republike 5/I
sreda, 28. mart
20.30 Otvaranje izložbe Dizajn i nezavisna kultura u Hrvatskoj 1990-2010, analizira inovativne i istraživačke koncepcije i estetike u dizajnu vizuelnih komunikacija u području alternativnih,progresivnih i nezavisnih društvenih, posebno kulturnih praksi u Hrvatskoj od80-tih do danas. Uz ocrtavanje pojedinih istorijskih referenci prikazane su tendencijei promene na dizajnerskoj sceni koje su specifične za Hrvatsku, ali su i refleksijameđunarodnih tendencija. Reč je o periodu kada dizajnerska disciplina doživljavaekspanziju kao društveni fenomen, ali i u Hrvatskoj prolazi kroz fazu strukovne konsolidacije.

Foaje Dvorane Kulturnog centra Beograda, Kolarčeva 6

sreda, 28. mart

20:30 Otvaranje izložbe PENGUIN 76 - Pingvinova izdanja tokom 2011
Naslanjajući se na prošlogodišnju izložbu Penguin 75 koja se održala u okviru konferencije (Grafički) Dizajner: Autor ili univerzalni vojnik - Istorijske bitke, a povodom proslave 75 godina rada izdavačke kuće Penguin, ove godine predstavljamo nova Pingvinova izdanja, nastala tokom protekle godine, a koje je uredio izvršni potpredsednik i kreativni direktor američkog Penguin-a, gost prošlogodišnje konferencije, gospodin Pol Bakli (Paul Buckley).

Izložba otvorenih radionica Grupe Škart Projekti koolaboracija, kombinujući razna iskustva: poeziju, grafički dizajn, arhitekturu, performans, društveni angažman,Škartovci su svoje ulične samizdat/samodat akcije izvodili širom sveta, od Belgijedo Koreje. Na izložbi će predstaviti projekte saradnje sa drugim kolektivima. Tokomtrajanja konferencije Legat Čolaković će osim prostora za izlaganje postati radionicaza proizvodnju, učenje i kreiranje. Članovi grupe će sa svojim prijateljima iz regiona isveta živeti i stvarati u galeriji uz učešće zainteresovanih posetilaca.(Galerija - Legat Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića, MSUB)

Izložba radova studenata-učesnika konferencije Menjaža
Grupna izložba radova studenata-učesnika i zainteresovanih predavača i mentorakonferencije iz zemlje i regiona, sa otvorenom razmenom štampanih, autorskihradova. Izložba je prilika za aktivno učešće, upoznavanje, komunikaciju, prezentacijui razmenu radova, ali i platforma za dodatno povezivanje i kreativnu razmenu svihučesnika u projektu. (Kulturni centar GRAD)
 

RADIONICE

Popodnevni program konferencije čine radionice za studente-učesnike. Trinaest grupa od po deset studenata će istražiti javni prostor Savamale kao poligona za kreativne intervencije. S akcentom na aktivizam i kontekstualizovanu reakciju, svaki od mentora će sa studentima zaokružiti kreativni proces kroz diskusiju, istraživanje i vizuelnu artikulaciju. (Fakultet za medije i komunikacije)

INFORMACIJE

Konferencija
Kotizacija 1.200,00 RSD za studente i profesore; 1.500,00 RSD za studente koji se
pored učešća na konferenciji prijave i za studentske radionice; 2.400,00 RSD za
ostale. Plaćanje se vrši putem uplate na račun 3401100436121 / svrha uplate
(učešće na konferenciji) - primalac (NVO Blokovi, Vlajkovićeva 31) - poziv na broj (01)
Popunjene prijave i dokaz o uplati kotizacije poslati na mail ngo.blokovi@gmail.com
Rok za prijavu 15. mart 2012.


Template preuzeti sa sajta www.blokovi.org
Pdf fajl slati na mail ngo.blokovi@gmail.com
Rok za slanje radova 15. mart 2012.


O AUTORIMA PROJEKTA I PARTNERIMA
Autor projekta, organizator i producent međunarodne konferencije (Grafički) Dizajner: Autor ili univerzalni vojnik je nevladina organizacija BLOKOVI, osnovana 2010. godine, koja se bavi edukativnim projektima u oblastima dizajna, umetnosti i arhitekture, obraćajući se mladima, kao budućim profesionalcima i nosiocima društvenog razvoja.
Projekat međunarodne konferencije (Grafički) Dizajner: Autor ili univerzalni vojnik se realizuje treću godinu za redom u partnerstvu sa Kulturnim centrom Beograda, Fakultetom za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum, ERSTE bankom, Fondom za otvoreno društvo, Muzejom savremene umetnosti, Kulturnim centrom GRAD.

Kontakt: NVO Blokovi, Vlajkovićeva 31, 11000 Beograd, ngo.blokovi@gmail.com

 

Bookmark and Share

Komentari

Kulturni centar Beograda
Knez Mihailova 6
11000 Beograd, Srbija
tel. + 381 (0)11 2621 469
fax. + 381 (0)11 2623 853
www.kcb.org.rs

Design by Hominid
Code by Sobot
 
[reference]

close[caption]
[thumb][orig][stand]

close