O programima

U svojoj dugoj i bogatoj istoriji Centar nikada nije odustao od svoje prvobitne misije da promoviše najviše umetničke, kulturne i društvene vrednosti i podržava visoke stvaralačke domete, istraživanje i eksperiment na domaćoj i međunarodnoj sceni. Na toj putanji menjale su se samo forme, prioritetne oblasti i teme u skladu s duhom i potrebama vremena, koje je Centar često prepoznavao pre drugih i išao im hrabro u susret.

Danas je on dinamična institucija kulture u kojoj se mnoštvo ideja, tema, poetika, formi i medija u različitim stvaralačkim oblastima dnevno međusobno povezuje i kontekstualizuje, stapajući se u jedinstvenu programsku celinu koja kući daje izuzetnu vibrantnost i snažan profil – Centar slavi sadašnjost, oslanjajući se na razumevanje prošlosti i pripremajući se da bude dorastao budućnosti.

Upravo zato što nije muzej ili zavod za zaštitu kulturnog nasleđa, Centar ima tu privilegiju da sme da iskorači u nepoznato, u istraživanje i eksperiment koji obećava i da unutar jedinstvene programske kocepcije ponudi osvedočene vrednosti, darovitost mladih, staro, novo, poznato i nepoznato.

Programi predavanja, radionica, razgovora, kurseva, vođenja kroz izložbe i projekte dragoceni su posrednici za razumevanje uzbudljivog sveta stvaralaštva, posebno savremenih koncepata, formi i medija kako za profesionalce tako i za široku publiku, a naročito za mladu generaciju.

Kontakt

  • Likovni program

   Likovni program Kulturnog centra Beograda bavi se stvaralaštvom u različitim oblastima i medijima savremene vizuelne umetnosti, kao i predstavljanjem eksperimentalnih umetničkih i kustoskih praksi.

  • Muzički program

   Muzički program, prepoznatljiv po visokom kvalitetu postojećih programskih celina i novih inicijativa, istrajava u podršci i negovanju muzičkog podmlatka Beograda i Srbije.

  • Književni i tribinski program

   Književni programi, okrugli stolovi, predavanja, radionice i diskusije.

  • Izdavački program

   Objavljuje štampana, video/filmska, audio i elektronska izdanja koja su kompatibilna delovanju Centra i odraz su njegovog suštinski beogradskog identiteta i doprinos njemu.

  • Filmski program

   Dobar film uvek, koji drži do umetničkog i autentičnog – igrani, dokumentarni, kratkometražni, animirani, raznovrsni tematski, autorski i festivali i ciklusi nacionalnih kinematografija, predavanja, radionice...

  • Projekti

   Složenost i isprepletenost pojava savremene umetnosti i savremenog sveta u velikoj meri su uslovili polivalentan programski profil Centra i mnoštvo interdisciplinarnih i višemedijalnih projekata koji okupljaju domaće i strane autore različitih profila.

  • Oktobarski salon

   Oktobarski salon je od 2004. godine najveći i najznačajniji međunarodni umetnički događaj u oblasti vizuelnih umetnosti u Srbiji (i regionu) i mesto uzbudljivog dijaloga domaćih i umetnika iz čitavog sveta.

  • Beogradski izlog

   Jedinstveno mesto u Gradu koje duhom i izgledom neguje autentičan beogradski suvenir: majce, šolje, blokove, mape, magnete, torbe, mnoštvo predmeta za ličnu upotrebu...

  • Edukativni program

   Edukacija u Kulturnom centru Beograda nam je veoma bitna. Želimo da Centar bude dinamično mesto za kreativno provođenje vremena, učenje i razmenu novih ideja. Želimo da omogućimo publici da našim programima pristupi na kreativan i participativan način.

  Loading...