VIZUELNO DOKUMENTOVANJE I PUBLIKACIJA DIGITALNE MAPE FASADNIH RELJEFA NA PRIVATNIM OBJEKTIMA U BEOGRADU

https://beograd-fasadnefigure.com/ Uzimajući kao polaznu osnovu evidenciju Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda Fasadne skulpture u Beogradu koju je 1965. napravila Đurđica Sikimić, Marina Dokmanović, d.i.a i Predrag Pantelić se već tri godine predano bave vizuelnim dokumentovanjem fasadnih reljefa na privatnim objektima u Beogradu, pokrećući kroz svoj rad pitanje zaštite ove vrste spomeničkog nasleđa. Ovo … Nastavi sa čitanjem VIZUELNO DOKUMENTOVANJE I PUBLIKACIJA DIGITALNE MAPE FASADNIH RELJEFA NA PRIVATNIM OBJEKTIMA U BEOGRADU