Concert “Musical mosaic”

28.11.2022., 20:00

Agota Vitkai Kučera, soprano and Jelena Simonović Kovačević, piano

Program:
Rudolf Bruči
Izlet do vrha T’aj-P’ing
from song cycle Vidik iza zatvorenih očiju

Večernja pesma

Ivan Kovač
Songs from song cycle Čudesno zvono (Čudesni dzvon)
Čudesno zvono (Čudesni dzvon)
Mačor (Kandur)

Dušan Radić
Three songs for soprano and piano, Op. 2, No. 2
Jadna draga
Sunce sja
Devojka na studencu

Slavko Šuklar
U belom snegu bela (V belon snegi bela)

Miroslav Štatkić
Moja te reč dotakla

Zoran Mulić
Svezah kolevku (Panglem kuna)

Svetozar Saša Kovačević
Peščani sat

Da li znaš?

Stevan Divjaković
Elegija

Ni Bogova ni molitava

Loading...