Kolekcija OS

Odlukom Upravnog odbora Kulturnog centra Beograda 2012. godine osnovana je Kolekcija Oktobarski salon (više informacija o kolekciji), koju treba da čine dela izlagana na izložbama Oktobarskog salona, ali i druga dela autora/umetnika koji su na pomenutim izložbama učestovali.

Ideja da se osnuje Kolekcija Oktobarski salon nastala je nakon što je belgijski umetnik Jan Fabr poklonio Kulturnom centru Beograda svoj rad pod nazivom ‟I’m a one man movement” [Sam svoj pokret], koji je bio produciran za potrebe 52. Oktobarskog salona, 2012. godine.

Na predlog tadašnje v.d. direktorke KCB-a Mie David, koordinatorke manifestacije Zorane Đaković Minniti, producentkinje Jasmine Petković i kustosa/urednika Likovne redakcije KCB-a Vesne Danilović, Gordane Dobrić, Svetlane Petrović i Aleksandre Estele Bjelice Mladenović (1967–2019), pokrenuta je procedura formiranja kolekcije i upućen poziv i ostalim umetnicima koji su izlagali na međunarodnim izdanjima izložbi Oktobarskog salona da poklone svoje radove. Odmah nakon prvog poziva, usledili su pokloni umetnika/umetnica koji žive i rade u Srbiji, ali i onih iz inostranstva, tako da je zahvaljujući poklonima mogla biti i zvanično formirana Kolekcija Oktobarski salon.

Očigledna je bila potreba da se sačuva i dokumentuje deo jednog perioda umetničkih i izlagačkih praksi za koje je, makar kada je reč o Srbiji, izložba Oktobarskog salona imala važnu ulogu, i to pre svega u vremenskom periodu između 2004–2014. godine.

Kolekcija je međunarodna i za sada je čine dela umetnika/umetnica i umetničkih grupa koji su učestvovali na međunarodnim izložbama Oktobarskog salona, i to od 2004. godine nadalje. Ovo je i glavni i jedini kriterijum kada je reč o politici akvizicija.

Za sada se broj dela u Kolekciji uvećava kroz poklone i otkupe. Pojedina dela nastala su i producirana za potrebe određenih Salona, nakon čega su voljom umetnika postala i deo Kolekcije Oktobarski salon.

Muzej savremene umetnosti u Beogradu je 19. septembra 2018. godine doneo Rešenje o utvrđivanju umetničko-istorijskih dela za kulturna dobra (Rešenje broj 01-33/111, 19. 9. 2018) kojim je deo dela iz Kolekcije Oktobarski salon dobio svojstvo pokretnih kulturnih dobara.

U Kolekciji Oktobarski salon nalaze se 153 umetnička dela i ukupno 104 umetnika/umetnica/umetničkih grupa.

Tokom 2020. godine završen je najveći deo procesa digitalizacije podataka o Kolekciji Oktobarski salon i njihovog unošenja u jedinstveni informacioni sistem za digitalizaciju kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva (https://kultura.срб/). Projekat digitalizacije Kolekcije Oktobarski salon podržava Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

Loading...