Likovni program

Likovni program Kulturnog centra Beograda bavi se stvaralaštvom u različitim oblastima  i medijima savremene vizuelne umetnosti, kao i predstavljanjem  eksperimentalnih umetničkih i kustoskih praksi.

Izlagački program domaćih i inostranih umetnika realizuje se u tri specijalizovana galerijska prostora: Likovnoj galeriji (113 m2), Galeriji Artget (175 m2)  i galeriji Podroom (213 m2).

Pored  samostalnih, monografskih, grupnih i tematskih izložbi, koje prati dvojezični srpsko-engleski katalog, sastavni deo likovnog programa čine: stručna predavanja o značajnim umetničkim pravcima i fenomenima moderne i recentne domaće i inostrane scene, razgovori sa protagonistima aktuelne umetnosti, promocije stručnih knjiga iz oblasti moderne i savremene istorije i teorije umetnosti, kustoska i tematska vođenja kroz izložbe, predavanja iz oblasti muzejsko-galerijske edukacije, edukativni program.

Važan doprinos afirmaciji likovne kritike i kritičkom razmatranju savremenih likovnih i vizuelnih umetnosti  predstavlja i  Nagrada „Lazar Trifunović“, čiji je Centar jedan od osnivača i dugogodišnji organizator izbornog procesa i svečane dodele ovog jedinstvenog godišnjeg strukovnog priznanja.

Tokom višedecenijskog kontinuiranog trajanja likovnog programa Centra predstavljeni su skoro svi novi pravci i važne autorske ličnosti na savremenoj umetničkoj sceni Beograda, Srbije, bivše Jugoslavije, organizovan je veliki broj izložbi i interdisciplinarnih i multimedijalnih projekata poput Oktobarskog salona, Jugoslovenskog trijenala likovnih umetnosti, a ostvarena i saradnja (a kontinuirano se ostvaruje saradnja i) sa uglednim muzejima, galerijama i institucijama iz sveta.

Kontakt

  • Likovna galerija

   Likovna galerija je otvorena septembra1961. godine  i predstavlja jedan od najstarijih izlagačkih prostora u Beogradu. Smeštena je u prizemlju Centra i jedna je od najposećenijih gradskih galerija u kojoj se promovišu skoro svi važni pokreti i pojave u srpskoj, jugoslovenskoj i internacionalnoj  umetnosti od druge polovine XX veka – od imaginacije, enformela i nove figuracije, preko geometrijske apstrakcije i ekspresionizma, videa i novih umetničkih praksi, postmoderne, digitalne umetnosti, intermedijalni i sajt-spesifik projekti.

   Godišnji program Galerije koncipira Savet koji čine istoričari i teoretičari umetnosti i kustosi redakcije.

   Prostor je pristupačan osobama sa invalidskim kolicima i teškoćama u kretanju.

   Prostor Likovna galerija

  • Galerija Artget

   Galerija Artget je posvećena predstavljanju, tumačenju, razumevanju i promovisanju fotografske slike. Od osnivanja 2002. godine, u ovom izlagačkom prostoru, koji je dosledno i kontinuirano namenjen fotografskoj umetnosti, predstavljena su dela velikog broja domaćih i stranih autora u širokom rasponu, od dokumentarne i istorijske do fotografije u savremenoj vizuelnoj umetnosti.

   Umetnički direktor, stručnjak u oblasti fotografije, u saradnji sa uredničkim timom Kulturnog centra Beograda, kreira jednogodišnji program, koji čini 10–12  izložbi odabranih po pozivu i/ili na osnovu konkursa.

   Predavanja, razgovori sa umetnicima, teoretičarima, kritičarima i istoričarima umetnosti fotografije, vođenja kroz izložbe, pregledanje portfolija, radionice, predstavljanje knjiga o fotografiji značajno doprinose unapređenju prakse i razumevanju ovog sveprisutnog medija i sveta savremene vizuelne umetnosti i kulture. S istim ciljem je 2005. godine pokrenuta i specijalizovana izdavačka delatnost koja edicijama Foto Artget – Teorija i Foto Artget – Monografije 5 ½, nadomešta u našoj sredini postojeću prazninu u oblasti teorijskih saznanja o fotografiji i monografskih svedočanstava o aktuelnoj domaćoj fotografskoj sceni.

   Prostor je pristupačan osobama sa invalidskim kolicima i teškoćama u kretanju.

   Prostor Galerije Artget

  • Galerija Podroom

   Galerija Podroom,  ustanovljena septembra 2012. godine, okrenuta je izložbama i programima koji su rezultati međunarodne i/ili regionalne saradnje a pripadaju savremenom vizuelnom stvaralaštvu u čijem fokusu su pokretne slike: video, video instalacije, umetnički film i animacija i multimedijalne instalacije. Akcenat u izlagačkoj koncepciji ove galerije – „crne kutije“ stavljen je na eksperimentalnost umetničkog rada i kritičko promišljanje društveno-političkog okruženja.  O godišnjem programu galerije odlučuje Savet, koji se sastoji od istaknutih vizuelnih umetnika, istoričara, teoretičara, kritičara savremene umetnosti iz zemlje i inostranstva i kustosa Kulturnog centra Beogada.

   Naziv galerije je i jedna vrsta podsećanja na postojanje galerije Podroom u Zagrebu (1978-1980) koja je okupljala umetnike koji su se pozivali na pravo samostalnog određivanja uslova rada, o čemu govori i mural na ulasku u beogradski prostor, čija autorka je Darinka Pop-Mitić.

   Prostor je pristupačan osobama sa invalidskim kolicima i teškoćama u kretanju.

   Prostor Galerija Podroom

  Loading...