Projekti

Složenost i isprepletenost pojava savremene umetnosti i savremenog sveta u velikoj meri su uslovili polivalentan programski profil Centra i mnoštvo interdisciplinarnih i višemedijalnih projekata koji okupljaju domaće i strane autore različitih profila.

Ovi projekti odvijaju se na širokom poligonu stvaralaštva i pružaju celovite i/ili drugačije uvide u različite pojave savremenosti i nasleđa, urbane kulture, pojedinih stvaralačkih oblasti, tendencija i autora, mesto su stvaralačkog, istraživačkog i interkulturnog dijaloga, potvrda su naše opredeljenosti da stremimo ka visokim i najvišim vrednostima afirmišući najbolje prakse/primere i slaveći raznolikost kao bogatstvo sveta.

Svojim obimom, ovi projekti ne samo da ispunjavaju sve prostore Centra, već su često i koncipirani tako da podrazumevaju i brojne druge institucije i prostore kulture, kao i akcije i dela u javnim gradskim otvorenim prostorima.

Beogradska internacionalna nedelja arhitekture – BINA

Oktobarski salon

Festival jednog pisca 2003: Rastko Petrović

Festival jednog pisca 2007: Stanislav Vinaver

Festivali nacionalnih kinematografija

Svetski dan poezije

Međunarodni festival Dani orgulja – Dies organorum

Međunarodni festival Čembalo, živa umentost – Ars vivendi clavicembalum

Decembar svira džez

Druga međunarodna dunavska konferencija za umetnost i kulturu

Baby Artish – koncerti za bebe

Belgrade Saxperience

Gitar Art Festival

Međunarodni festival kamernih horova Kragujevac – Beograd

Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma

Belgrade Fashion Week

Festival autorskog filma

Beogradski letnji festival

Međunarodni filmski festival – FEST

Filmski festival Slobodna zona

Belgrade Design Week

Noć muzeja

Međunarodni studentski filmski kamp Interakcija – Zlatibor

Evropski kulturni instituti u Beogradu – EUNIC

Dani Beograda

Loading...