Edukacija

Šta je KCB EDUKACIJA?

Edukativni programi Kulturnog centra Beograda posvećeni su prevashodno deci i mladima, kao i njihovim roditeljima ili starateljima. Učenjem, razmenom mišljenja i praktičnim radom omogućavamo mladoj publici da različitim programima Centra pristupi na kreativan i participativan način.

Programi, koji su najčešće oblikovani kao radionice, nude polaznicima alatke za istraživanje načina „gledanja“ i „slušanja“ umetnosti danas, pozivaju da se o doživljenom razgovara i povezuje sa svakodnevnim životom, da se kritički razmišlja, razvija kreativnost i stiče praktično iskustvo prolaska kroz umetnički proces.

Edukativni programi povezuju sve umetničke prakse kojima se Centar bavi i kroz druge forme: susrete sa umetnicima, stručna vođenja, predavanja, seminare, konferencije.

Edukativni programi Centra razvijaju se zajedno sa publikom, kroz aktivnu razmenu ideja, kao i zahvaljujući saradnji sa pojedincima, udruženjima, kulturnim institucijama, školama i fakultetima, na lokalnom ali i međunarodnom nivou.

Otvoreni smo i veoma zainteresovani za vaše predloge i sugestije!

Od programskih formata izdvajamo :

KCB RADIONICA ZA MLADE
Serijal kreativnih radionica koji različite programe Centra približava mladima. Radionice su namenjene mladima od 15 do 22 godine, a poseban fokus je na programima za srednjoškolce. Svaka radionica sastoji se od predavanja, diskusije i praktičnog rada. Najčešće su radionice posvećene vizuelnim umetnostima i filmu.

KCB RADIONICA ZA DECU I ODRASLE
Serija kreativnih radionica za decu uzrasta od 6 do 11 godina i odrasle (roditelje, bake, deke, rođake, prijatelje i dr.). Cilj radionica je da se na zabavan i uzrastu prilagođen način programi Centra približe najmlađoj publici. Veoma važan aspekt je i zajedničko učešće dece i odraslih.

Kontakt

Loading...