ART BRANČ – FILOZOFIJA MEDIJA I INDUSTRIJA ZABAVE Divna Vuksanović

28.03.2019., 12:00

Galerija Artget
28. mart 2019
12.00

FILOZOFIJA MEDIJA I INDUSTRIJA ZABAVE
Divna Vuksanović

Art branč je format razgovora, prilika za razmenu mišljenja uz kafu i kolače, jednog dana u mesecu, tačno u podne.

Pozvani gost, gošća iz oblasti filozofije, književnosti, sociologije, arhitekture, dizajna, medicine… u 15 do 20 minuta izlaže na temu o kojoj će se u sledećih 45 minuta voditi razgovor između publike i govornika.

Kao pripremu za razmišljanje pred martovski Art branč, Divna Vuksanović nam najavljuje temu:

„Razgovor će biti zasnovan na promišljenju odnosa savremene filozofije medija i estetike prema svetu zabave,koji je jedan od vodećih fenomena današnjice, podržan od strane kapitalističkog tržišta i medija masovnih (i novih) komunikacija. Takozvana industrija zabave, naime, u sve većoj meri privlači pažnju kako kulturologa, tako i filozofa, estetičara i teoretičara umetnosti i medija, koji u masovnoj zabavi i spektaklu vide puki resurs za eksploataciju, pri čemu se jedan broj autora kritički odnosi prema upotrebi medija, umetnosti i sfere kreativnosti uopšte, u svrhu sticanja profita, dok drugi hipostaziraju ovaj odnos, implicirajući ideju da je relacija između kapitalizma i medijski plasirane zabave „prirodna” i „svrhovita” te da doprinosi kako kapitalističkoj političkoj ekonomiji, tako i svim kreativnim oblicima ljudskog izražavanja.“

Specijalni gosti: dr Ratko Božović, dr Dragan Ćalović i mr Dragana Kitanović

 

Loading...