VIZUELNA UMETNOST I MLADI

29.02.2020., 12.00

VIZUELNA UMETNOST I MLADI

U novoj izložbenoj sezoni 2020. u Kulturnom centru Beograda  započinju  dve nove  programske celine  posvećene  vizuelnoj umetnosti  i mladima sa ciljem da se program Galerija još više približi mladoj publici kao i  da se uspostavi  jača komunikacija i veza sa budućim mladim profesionalcima.
Aktivnosti u okviru pratećeg programa zamišljene su sa ciljem da osvetle pojedine aspekte vezane za savremene umetnike na našoj sceni i teme kojima se bave, ali i da istovremeno akcenat stave na mlade stručnjake, umetnike i istoričare umetnosti, koji će uzeti učešće u programu.
Marijana Vaščić i Tijana Savatić su autorke dva nezavisna projekta koji će biti realizovani u okviru ovog novog ciklusa.

ig.zlozba
Autorka projekta: Tijana Savatić

Ciklus radionica koje preispituju odnos izloženog rada u fizičkom prostoru i digitalne reprodukcije rada u prostoru društvenih mreža

Likovna galerija, Knez Mihailova 6
Subota,  29. februar 2020, u 12 sati

Ig.zlozba predstavlja ciklus istraživačkih radionica na kojima će se preispitivati doživljaj konkretnog umetničkog rada u fizičkom prostoru galerije spram doživljaja koji indukuju njegove reprodukcije u prostoru društvenih mreža. Polazište ovako zamišljenog programa je preispitivanje instagramičnosti kao kvaliteta koji se danas često pripisuje ili odriče nekom prizoru, uključujući i prizore koji prikazuju umetničke radove. Fokus radionice je na tome šta izložba posmatraču može da ponudi više od toga što nude fotografije radova ili segmenata njene postavke koji se zatiču na društvenim mrežama. Kao teorijska uporišta koristiće se tekstovi u rasponu od eseja Valtera Benjamina ,,Umetnost u doba tehničke reprodukcije’’, do knjige Ane Peraice ,,Kultura selfija.”

U praktičnom smislu, radionica ima za cilj da aktivira publiku i razvija njene kompetencije za sagledavanje izložbi i prenošenje njihove vizuelne pojavnosti na način koji očuvava značenja koja su umetnici i kustosi u njih uneli. Interaktivni karakter radionice podsticao bi učesnike da fotografišu izložbe i sebe unutar njih i da promišljaju način na koji se doživljaj umetničkog rada posreduje i reprodukuje putem fotografije.

Prva u nizu radionica biće realizovana unutar prostorne instalacije Odakle i Kuda’ umetnice Vesne Golubović. Instalacija je sačinjenjena od slika i crteža rađenih diektno na zidu galerije u kombinaciji sa crtežima/slikama na platnu.. Ovako realizovana instalacija postiže atmosferu halucinantnih predstava, posredstvom optičkih varki koje dovode u pitanje naš osećaj za ograničenja i konačnost prostora u kome se nalazimo kao i dvodimenzionalnost površine po kojoj se rad prostire. Ovako realizovan prostor dodatno cilja na imerzivnost posmatrača i njegovo stapanje sa ambijentom postavke zbog čega predstavlja idealno polazište za realizovanje ovog tipa radionice.

Prijavu za učešće u radionici poslati putem mejla na adresu: ig.zlozba@gmail.com
Potrebno je prijaviti se na mejl adresu do 22. 2.2020. Broj polaznika je ograničen.

Tijana Savatić piše poeziju i tekstove o fenomenima u polju vizuelnih umetnosti. Organizovala je niz javnih čitanja, razgovora o vizuelnim umetnostima, predavanja na temu izvođenja poezije na filmu, radionice iz oblasti savremenih pristupa kustoskim praksama i druge forme produkcije i prezentacije umetničkih projekata u Beogradu, Pančevu, i regionu. Kourednica je nezavisnog književnog serijala u Pančevu Panchtown poetry. Tokom 2018. i 2019. godine, u saradnji sa Stevanom Vukovićem, realizovala je kustosku radionicu za studente istorije umetnosti Izložbotvornica, koja je do sada rezultovala trima samostalnim izložbama polaznika. Deo je redakcijskog tima radio podkasta Sceniranje na Radioaparatu. Svoje lično i stručno uporište pronalazi u istraživanju neobičenih načina izvođenja teksta i performativnog karaktera poezije. Trenutno priprema svoju prvu zbirku pesama.

Loading...