Koncert pijaniste Stevana Spalevića

18.04.2022., 20:30

Stevan Spalević je doktorirao je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a od 2022. godine zaposlen je na Katedri za klavir Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu kao nastavnik klavira u zvanju – vanredni profesor. Beogradskoj publici će se predstaviti delima Šuberta, Janačeka i Šumana.

Program:
Franc Šubert
Sonata za klavir br. 14 u a–molu, D. 784
Allegro giusto
Andante
Allegro vivace

Leoš Janaček
Sonata u es–molu (Iz ulice 1. X 1905)
Predosećanje
Smrt

Robert Šuman
Varijacije duhova u Es–duru, WoO 24

Biografija:
Stevan Spalević je završio odsek za klavir osnovne i srednje muzičke škole u rodnom gradu Nišu u klasi Milene Rajković. Zvanje diplomiranog pijaniste je stekao na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi Svetlane Bogino dok, 2018. godine završava postdiplomske studije na akademiji Scuola di Musica di Fiesole u Firenci u klasi  Bruna Kanina (Bruno Canino). Doktorirao je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu na temu Savremeni pristup interpretaciji poznog Betovenovog klavirskog opusa (op. 106, 109 i 126): put ka verodostojnom tumačenju urtekst izdanja pod mentorstvom Aleksandra Serdara i Sonje Marinković 2020. godine. Od 2021. godine se usavršava na Internacionalnoj akademiji J. S. Bah u Alerštetu u Nemačkoj.
Od 2010. godine se usavršava na Internacionalnoj letnjoj akademiji Mocarteum i na kursevima eminentnih pijanista i pedagoga, kao što su Andraš Šif, Leon Flajšer, Paul Badura-Skoda, Dmitrij Baškirov, Karl-Hajnc Kemerling, Stiven Bišop-Kovačević, Dmitrij Aleksejev, Eliso Virsaladze, Malkolm Bilzon, Robert Levin, Žak Ruvije, Aleksej Ljubimov…
Nastupao je sa Niškim simfonijskim orkestrom (2015, 2017, 2018) u izvođenju klavirskih koncerata L. van Betovena, V. A. Mocarta i J. Bramsa. Nastupao je u Španiji, Nemačkoj, Austriji, Italiji, Bugarskoj, Bosni i Hercegovini i Severnoj Makedoniji kao i u gradovima širom Srbije.
Značajna pedagoška iskustva stekao je radeći kao asistent na katedrama za klavir Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu, Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu i Akademije umetnosti Univerzteta u Novom Sadu. Od 2022. godine zaposlen je na Katedri za klavir Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu kao nastavnik klavira u zvanju – vanredni profesor.

 

Loading...