Колекција ОС

Одлуком Управног одбора Културног центра Београда 2012. године основана је Колекција Октобарски салон (више информација о колекцији), коју треба да чине дела излагана на изложбама Октобарског салона, али и друга дела аутора/уметника који су на поменутим изложбама учестовали.

Идеја да се оснује Колекција Октобарски салон настала је након што је белгијски уметник Јан Фабр поклонио Културном центру Београда свој рад под називом ‟I’m a one man movement” [Сам свој покрет], који је био продуциран за потребе 52. Октобарског салона, 2012. године.

На предлог тадашње в.д. директорке КЦБ-а Мие Давид, координаторке манифестације Зоране Ђаковић Миннити, продуценткиње Јасмине Петковић и кустоса/уредника Ликовне редакције КЦБ-а Весне Даниловић, Гордане Добрић, Светлане Петровић и Александре Естеле Бјелице Младеновић (1967–2019), покренута је процедура формирања колекције и упућен позив и осталим уметницима који су излагали на међународним издањима изложби Октобарског салона да поклоне своје радове. Одмах након првог позива, уследили су поклони уметника/уметница који живе и раде у Србији, али и оних из иностранства, тако да је захваљујући поклонима могла бити и званично формирана Колекција Октобарски салон.

Очигледна је била потреба да се сачува и документује део једног периода уметничких и излагачких пракси за које је, макар када је реч о Србији, изложба Октобарског салона имала важну улогу, и то пре свега у временском периоду између 2004–2014. године.

Колекција је међународна и за сада је чине дела уметника/уметница и уметничких група који су учeствoвaли нa мeђунaрoдним излoжбaмa Oктoбaрскoг сaлoнa, и то oд 2004. гoдинe надаље. Ово је и главни и једини критеријум када је реч о политици аквизиција.

За сада се број дела у Колекцији увећава кроз поклоне и откупе. Поједина дела нaстaла су и прoдуцирaна зa пoтрeбe одређених Салона, након чега су вољом умeтникa постала и део Колекције Октобарски салон.

Музеј савремене уметности у Београду је 19. септембра 2018. године донео Решење о утврђивању уметничко-историјских дела за културна добра (Решење број 01-33/111, 19. 9. 2018) којим је део дела из Колекције Октобарски салон добио својство покретних културних добара.

У Колекцији Октобарски салон налазе се 153 уметничка дела и укупно 104 уметника/уметница/уметничких група.

Током 2020. године завршен је највећи део процеса дигитализације података о Колекцији Октобарски салон и њиховог уношења у јединствени информациони систем за дигитализацију културног наслеђа и савременог стваралаштва (https://култура.срб/). Пројекат дигитализације Колекције Октобарски салон подржава Министарство културе и информисања Републике Србије.

Loading...