Едукација

Шта је KЦБ ЕДУKАЦИЈА?

Едукативни програми Kултурног центра Београда посвећени су превасходно деци и младима, као и њиховим родитељима или старатељима. Учењем, разменом мишљења и практичним радом омогућавамо младој публици да различитим програмима Центра приступи на креативан и партиципативан начин.

Програми, који су најчешће обликовани као радионице, нуде полазницима алатке за истраживање начина „гледања“ и „слушања“ уметности данас, позивају да се о доживљеном разговара и повезује са свакодневним животом, да се критички размишља, развија креативност и стиче практично искуство проласка кроз уметнички процес.

Едукативни програми повезују све уметничке праксе којима се Центар бави и кроз друге форме: сусрете са уметницима, стручна вођења, предавања, семинаре, конференције.

Едукативни програми Центра развијају се заједно са публиком, кроз активну размену идеја, као и захваљујући сарадњи са појединцима, удружењима, културним институцијама, школама и факултетима, на локалном али и међународном нивоу.

Отворени смо и веома заинтересовани за ваше предлоге и сугестије!

Од програмских формата издвајамо :

KЦБ РАДИОНИЦА ЗА МЛАДЕ
Серијал креативних радионица који различите програме Центра приближава младима. Радионице су намењене младима од 15 до 22 године, а посебан фокус је на програмима за средњошколце. Свака радионица састоји се од предавања, дискусије и практичног рада. Најчешће су радионице посвећене визуелним уметностима и филму.

KЦБ РАДИОНИЦА ЗА ДЕЦУ И ОДРАСЛE
Серија креативних радионица за децу узраста од 6 до 11 година и одрасле (родитеље, баке, деке, рођаке, пријатеље и др.). Циљ радионица је да се на забаван и узрасту прилагођен начин програми Центра приближе најмлађој публици. Веома важан аспект је и заједничко учешће деце и одраслих.

Контакт

Loading...