ВИЗУЕЛНО ДОКУМЕНТОВАЊЕ И ПУБЛИКАЦИЈА ДИГИТАЛНЕ МАПЕ ФАСАДНИХ РЕЉЕФА НА ПРИВАТНИМ ОБЈЕКТИМА У БЕОГРАДУ

https://beograd-fasadnefigure.com/

Марина Докмановић и Предраг Пантелић већ четири године предано визуелно документују фасадне рељефе на приватним и јавним објектима у Београду, покрећући кроз свој рад питање заштите ове врсте код нас занемареног споменичког наслеђа.

Овакав приступ двоје аутора је важан када се има у виду да се документовани фасадни рељефи често налазе на зградама које као целина не подлежу ни једном од степена заштите, или услед ризика од непрепознавања рељефа у планској документацији надлежних институција када се као резултат често појављује непрепознатљив оригиналан изглед дела.

Аутори су кроз пројекат „Визуелно документовање и публикација дигиталне мапе фасадних рељефа на приватним објектима у Београду” започели рад на формирању три дигиталне мапе са подацима о тачној локацији рељефа, затим релевантним информацијама о архитектама и инвеститорима зграда на којима се ова дела налазе, као и подацима о ауторима/скулпторима који су реализовали рељефе – све ово под претпоставком да су ови подаци уопште постојећи, односно сачувани.

Током обраде документарног фотографског материјала рељефи су екстраховани из припадајуће позадине/фасаде са намером да се истакне и учини видљивијом њихова уметничка и историјска вредност, након чега би било пожељно извршити адекватну валоризацију и целовиту анализу ове врсте споменичког наслеђа које представља недељиву целину са свим осталим скулпторалним делима у престоници.

 

Публикацију о маскама можете да погледате одавде: ПДФ МАСКЕ

Публикацију о медаљонима можете да погледате одавде: ПДФ МЕДАЉОНИ

Публикацију о рељефима можете да погледате одавде: ПДФ РЕЉЕФИ

 

Аутори: Марина Докмановић и Предраг Пантелић
Носилац пројекта: Београдски излог КЦБ
Финансијска подршка: Министарство културе и информисања Републике Србије и Културни центар Београда

Loading...