Ликовни програм

Ликовни програм Културног центра Београда бави се стваралаштвом у различитим областима  и медијима савремене визуелне уметности, као и представљањем  експерименталних уметничких и кустоских пракси.

Излагачки програм домаћих и иностраних уметника реализује се у три специјализована галеријска простора: Ликовној галерији (113 м2), Галерији Артгет (175 м2)  и галерији Подроом (213 м2).

Поред  самосталних, монографских, групних и тематских изложби, које прати двојезични српско-енглески каталог, саставни део ликовног програма чине: стручна предавања о значајним уметничким правцима и феноменима модерне и рецентне домаће и иностране сцене, разговори са протагонистима актуелне уметности, промоције стручних књига из области модерне и савремене историје и теорије уметности, кустоска и тематска вођења кроз изложбе, предавања из области музејско-галеријске едукације, едукативни програм.

Важан допринос афирмацији ликовне критике и критичком разматрању савремених ликовних и визуелних уметности  представља и  Награда „Лазар Трифуновић“, чији је Центар један од оснивача и дугогодишњи организатор изборног процеса и свечане доделе овог јединственог годишњег струковног признања.

Током вишедеценијског континуираног трајања ликовног програма Центра представљени су скоро сви нови правци и важне ауторске личности на савременој уметничкој сцени Београда, Србије, бивше Југославије, организован је велики број изложби и интердисциплинарних и мултимедијалних пројеката попут Октобарског салона, Југословенског тријенала ликовних уметности, а остварена и сарадња (а континуирано се остварује сарадња и) са угледним музејима, галеријама и институцијама из света.

Контакт

  • Ликовна галерија

   Ликовна галерија је отворена септембра1961. године  и представља један од најстаријих излагачких простора у Београду. Смештена је у приземљу Центра и једна је од најпосећенијих градских галерија у којој се промовишу скоро сви важни покрети и појаве у српској, југословенској и интернационалној  уметности од друге половине XX века – од имагинације, енформела и нове фигурације, преко геометријске апстракције и експресионизма, видеа и нових уметничких пракси, постмодерне, дигиталне уметности, интермедијални и сајт-спесифик пројекти.

   Годишњи програм Галерије конципира Савет који чине историчари и теоретичари уметности и кустоси редакције.

   Простор је приступачан особама са инвалидским колицима и тешкоћама у кретању.

   Простор Ликовна галерија

  • Галерија Артгет

   Галерија Артгет је посвећена представљању, тумачењу, разумевању и промовисању фотографске слике. Од оснивања 2002. године, у овом излагачком простору, који је доследно и континуирано намењен фотографској уметности, представљена су дела великог броја домаћих и страних аутора у широком распону, од документарне и историјске до фотографије у савременој визуелној уметности.

   Уметнички директор, стручњак у области фотографије, у сарадњи са уредничким тимом Културног центра Београда, креира једногодишњи програм, који чини 10–12  изложби одабраних по позиву и/или на основу конкурса.

   Предавања, разговори са уметницима, теоретичарима, критичарима и историчарима уметности фотографије, вођења кроз изложбе, прегледање портфолија, радионице, представљање књига о фотографији значајно доприносе унапређењу праксе и разумевању овог свеприсутног медија и света савремене визуелне уметности и културе. С истим циљем је 2005. године покренута и специјализована издавачка делатност која едицијама Фото Артгет – Теорија и Фото Артгет – Монографије 5 ½, надомешта у нашој средини постојећу празнину у области теоријских сазнања о фотографији и монографских сведочанстава о актуелној домаћој фотографској сцени.

   Простор је приступачан особама са инвалидским колицима и тешкоћама у кретању.

   Простор Галерије Артгет

  • Галерија Подроом

   Галерија Podroom,  установљена септембра 2012. године, окренута је изложбама и програмима који су резултати међународне и/или регионалне сарадње а припадају савременом визуелном стваралаштву у чијем фокусу су покретне слике: видео, видео инсталације, уметнички филм и анимација и мултимедијалне инсталације. Акценат у излагачкој концепцији ове галерије – „црне кутије“ стављен је на експерименталност уметничког рада и критичко промишљање друштвено-политичког окружења.  О годишњем програму галерије одлучује Савет, који се састоји од истакнутих визуелних уметника, историчара, теоретичара, критичара савремене уметности из земље и иностранства и кустоса Културног центра Беогада.

   Назив галерије је и једна врста подсећања на постојање галерије Podroom у Загребу (1978-1980) која је окупљала уметнике који су се позивали на право самосталног одређивања услова рада, о чему говори и мурал на уласку у београдски простор, чија ауторка је Даринка Поп-Митић.

   Простор је приступачан особама са инвалидским колицима и тешкоћама у кретању.

   Простор Галерија Подроом

  Loading...