GALERIJA PODROOM, konkurs za izlagačku sezonu za 2018. godinu

29.05.2017-25.06.2017, 12:00-20:00

Kulturni centar Beograda poziva Vas da pošaljete predloge za izložbe koje će biti realizovane u galeriji Podroom tokom izlagačke sezone 2018. godine. Konkurs je otvoren do 25 . Juna 2017. Prijave se šalju na adresu kcb@kcb.org.rs. Najljubaznije Vas molimo da pažljivo pročitate uslove konkursa i informacije o onome što nudi izlagački prostor galerije pre slanja prijava. Biće prihvaćene isključivo prijave poslate elektronskom poštom! Prijave koje budu nepotpune i koje stignu nakon navedenog roka neće biti razmatrane!

Program i kriterijumi:
U fokusu izložbenog programa za 2018. godinu, koji će biti odabran na konkursu biće pokretne slike: video, video instalacije, umetnički film i animacija kao i multimedijalne instalacije. Akcenat će biti stavljen na eksperimentalnost pristupa kada je reč o prezentaciji rada(ova). U  2018. godini u galeriji Podroom slobodna su 5 termina za izložbe, svaki u trajanju od 3 nedelje.

Uslovi konkursa:
∎ Konkurs je otvoren za pojedince, grupe i institucije;
∎ Na konkursu mogu da učestvuju građani Republike Srbije i strani državljani;
∎ Prijave se šalju na srpskom i/ili engleskom jeziku;
∎ Postoji mogućnost da pojedinačni predlozi odnosno autori/autorke budu pozvani da razmotre učešće u grupnim izložbama/projektima;

Tehničke informacije o izlagačkom prostoru i uslovi:
• 200 m² izlagačkog prostora (plan galerije i fotografije);
• Tehnička oprema i tim za postavku;
• Usluge pr-a i grafičkog dizajnera;
• Institucionalna podrška u obezbeđivanju dodatnih finansijskih sredstava za realizaciju;
• Mogućnost pokrivanja post-produkcijskih troškova;
• Ostali troškovi koje pokriva galerija: prevod tekstova na srpski/engleski, štampa lagendi i drugih tekstova za potrebe izložbe; smeštaj za autore/autorke, troškovi otvaranja, foto dokumentacija;
• Poštanski troškovi (TNT, FEDEX, DHL i sl.) u skladu sa mogućnostima;
• Svi detalji budućih saradnji biće definisani posebnim ugovorom;

Konkursni materijal:
∎ Kratak opis izložbe/izložbenog projekta – tekst maksimalne dužine jedne stranice (oko 1.800 karaktera) u kojem je jasno objašnjena ideja izložbe;
∎ Vizuelna dokumentacija podrazumeva uputstva za mogućnost pregleda video materijala ili/i maksimum do 10 fotografija: iz video materijala, skica, crteža i sl. koje ilustruju izložbu odnosno rad(ove). Fotografije slati u jpeg formatu u PDF dokumentu ili kao zipovan fajl (MAX 8MB);
∎ Kratka biografija/biografije
∎ Materijal se šalje u jednom (1) mejlu na elektronsku adresu kcb@kcb.org.rs sa naznakom „PODROOM 2018“!

Napomena: nije potrebno slati kataloge, portfolio, dvd, brošure ili drugu sličnu dokumentaciju, koja neće biti uzeta u obzir. Elektronskim putem svi će biti obavešteni o uspešno pristiglom konkursnom materijalu kao i o rezultatima konkursa.

Savet galerije Podroom napraviće uži izbor, nakon čega će pojedini podnosioci prijava biti kontaktirani i zamoljeni da pošalju dodatni materijal koji se odnosi na njihove predloge (dodatni materijal o radovima, budžetu neophodnim za realizaciju, mogućim datumima izložbe i sl.) Finalna lista odabranih predloga biće objavljena na sajtu Kulturnog centra Beograda do kraja jula meseca 2017.

Savet galerije:
Mario Margani, je aktivan kao kustos, pisac i umetnik u organizaciji izložbi sa mladim kao i etabliranim umetnicima i kustosima. Od 2010. sarađuje sa više galerija, kulturnih institucija i umetničkih prostora. Trenutno je aktivan kao koorganizator novog umetničkog prostora i rezidencije Garage, u svom rodnom gradu Emma (Sicilija) i privremenog umetničkog prostora za kreativne eksperimente 8leben u Berlinu

Zorana Đaković Minniti je koordinatorka međunarodnih projekata iz oblasti savremene umetnosti i koordinatorka programa galerije Podroom u Kulturnom centru Beograda.

Aleksandar Jestrović Jamesdin je umetnik, koji se pored slikarstva i multimedija bavi i košarkom, diplomirao je na Slikarskom odseku Fakultetea likovnih umetnosti u Beogradu, 2000, u klasi profesora Čedomira Vasića. Godine 2016. završio master studije na Institutu Art in Context UDK Berlin. Živi i radi u Berlinu i Beogradu.

Savet galerije Podroom formirao je Kulturni centar Beograda i ima jednogodišnji mandat.

Galerija PODROOM je otvorena u septembru 2012. godine i nalazi se u donjem podrumskom nivou prostorija Kulturnog centra Beograda. Program je baziran na projektima, izložbama i programima koji su rezultat međunarodne i regionalne saradnje. U fokusu programa su savremena kretanja u oblasti filma, videa, animacije i pokretnih slika sa akcentom na kritičko promišljanje savremenog konteksta i okruženja od strane savremenih vizuelnih umetnika i institucija.

Loading...