KONKURS za izlagačku 2018. godinu u Likovnoj galeriji

01.05.2017-31.05.2017, 12:00-20:00

Likovna galerija Kulturnog centra Beograda raspisuje konkurs za izlaganje u 2018. godini i poziva sve zainteresovane stvaraoce, likovne i vizuelne umetnike, istoričare i teoretičare umetnosti da predlože samostalne izložbe i autorske projekte iz oblasti savremene umetnosti, dizajna i arhitekture koje će za godišnji program razmatrati Savet galerije.

Konkurs za  izlagačku 2018. godinu u Likovnoj galeriji se raspisuje za 4 termina, koliko je ostalo slobodno zbog prenošenja nekoliko izložbi iz 2017. godine, realizacije tradicionalnih izložbi u Likovnoj galeriji (Kritičari su izabrali, BINA i dr.), kao i postavki 57. Oktobarskog salona u galerijama Centra.
O podnetim predlozima za program raspravljaće Savet galerije u skladu sa ustanovljenom programskom koncepcijom  i dugogodišnjom izlagačkom politikom Likovne galerije.  Savet će pri izboru materijala na konkursu dati prioritet autorima koji su završili umetničke studije na nekom od umetničkih fakulteta u zemlji i inostranstvu, i autorima afirmisanim na domaćoj i inostranoj sceni savremene vizuelne umetnosti.
Savet će takođe voditi računa o tome da predloženi projekti ne iziskuju dodatna finansijska sredstva za prezentaciju, postprodukciju, transport i ostale troškove koji prevazilaze mogućnosti planirane budžetom.

Materijal za konkurs treba da sadrži:

–       do 10 fotografija radova koji se predlažu za izložbu (štampane, na CD-u ili DVD-iju)
–       koncepcija izložbe izložena u pisanoj formi (do jedne šlajfne teksta)
–       profesionalna biografija
–       okvirna cena radova koji će biti izloženi (iskazano u dinarima).

Materijal za konkurs se može poslati i u elektronskoj formi putem  e-maila ili we transfer-a, ili se može predati u Likovnoj redakciji Kulturnog centra Beograda, u periodu od 4. do 31. maja 2017, svakog radnog dana od 10-15 sati, i poslati poštom na adresu: Kulturni centar Beograda, Likovna redakcija (ZA KONKURS 2018), Knez Mihailova 6/I sprat, 11000 Beograd.

Detaljnije informacije o konkursu mogu se dobiti na telefon Likovne redakcije: 2622-926, ili preko e-maila kustoskinje Gordane Dobrić.

Rezultati konkursa biće istaknuti do 10. jula 2017. na veb-sajtu Kulturnog centra Beograda.

 

Loading...