Predstavljanje zbornika: Angažman. Uvod u studije angažovanosti

16.05.2017., 19:00

Priredile: Adriana Zaharijević i Jelena Vasiljević
Izdavači: Institut za filozofiju I društvenu teoriju, Beograd i Akademska knjiga, Novi Sad

Učestvuju: dr Đokica Jovanović (Filozofski fakultet, Beograd), dr. Đorđe Pavićević (Fakultet političkih nauka, Beograd),Robert Kozma (Grupa 484) i priređivačice

Zbornik obuhvata radove istraživačica i istraživača Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, okupljnih oko Grupe za studije angažovanosti.

„Za šta je danas reč angažman? Ovako postavljeno, to nas pitanje obavezuje i da pažljivo razmotrimo vremensku odrednicu koja upućuje na to da angažman danas možda znači nešto drugo, da postoji neki današnji angažman koji ovim pridevom vredi odvojiti od svih ranijih. Uz vreme, valja se osvrnuti i na prostor – šta ovde znači angažman, šta ovde znači želeti uspostaviti studije angažovanosti?

Ova knjiga nastoji da odgovori na ta pitanja.  Motivacija iza tog nastojanja uistinu je specifična. Kao učinak rada Grupe za studije angažovanosti Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, ona je istovremeno skroman i ambiciozan pokušaj da se pojam angažmana rasvetli, pročita i oblikuje na određene načine. Pokušaj je svakako skroman zbog mozaičnosti i fragmentarnosti koja nužno prati neobjedinjene perspektive – a to je nešto na čemu smo insistirale više no što smo nastojale da ga prikrijemo ili uklonimo, budući da je samo na taj način moguće predstaviti različitost pristupa i konteksta u kojima se danas i ovde angažman misli i propituje. S druge strane, ambicioznost ove knjige ogleda se u tome što ona pojam angažmana stavlja u samo središte teorijske pažnje. Čak i više od toga, cilj nam je da ovom knjigom otvorimo prostor za jedno sasvim novo polje istraživanja, najavljeno njenim podnaslovom.”  Iz Predgovora

Loading...