Tribina: NOVE TEME KNJIŽEVNOSTI ZA DECU

14.06.2017-14.06.2017, 19:00
blank-image

Povodom objavljivanja poeme Bajka o Smrti Vladimira Vukomanovića i Jane Rastegorac (Mali vrt, 2016)

Učestvuju: Jasminka Petrović, pisac za decu, Jelena Panić Maraš, književna kritičarka, Svetlana Volic, vizuelna umetnica, Filip Vukotić, nastavnik srpskog jezika i književnosti, i autori knjige

Razgovorom o “novim“ temama književnosti za decu, ili preciznije, o važnim temama koje su retko prisutne u književnim tekstovima namenjenim deci i mladima, Kulturni centar Beograda, sa brojnim stručnim saradnicima, nastavlja da pledira za inovativniji izbor književnih tekstova prisutnih u lektiri i čitankama srpskog  školskog sistema. Jedna od važnih a ipak sporadičnih tema je i tema smrti. Kroz razgovor ćemo pokušati da odgovorimo na sledeća pitanja: Kako i zašto je smrt (postala) tabu? Da li se i na koji način ovaj tabu menja pod uticajem sveprisutnih medijskih slika (re)prezentacije smrti. Na koji način deca digitalnog doba razmišljaju o ovom fenomenu? Koliko se i kako u književnosti za decu ovaj fenomen tematizuje? Kako mu pristupaju autori knjige-poeme Bajka o Smrti? Kako se o ovoj knjizi, koja baštini tradiciju srpske poezije, spajajući je sa savremenom predstavom stvarnosti, može razgovarati u kontekstu škole i nastave književnosti?

„Pred nama je čudesna bajka. Priča o strepnji i ljupkosti koja prevazilazi strepnju. Priča o smislu koji se može roditi samo tamo gde se čista dečja neposrednost stvaralački prožima sa finim osećanjem za najvažnija filozofska pitanja. Verujem, starom bi se Platonu ova knjiga sigurno dopala.“ Petar Jevremović o Bajci o Smrti

O autorima Bajke o Smrti:

Vladimir Vukomanović (1986) je autor tri knjige poezije i priređivač izbora iz proze mlađih srpskih autora.  Autor je i više naučnih radova, među kojima su: „Crtani film i smrt: mogućnosti interpretacije filma Sačekaj, molim te Jelizavete Skvorcove” i „Smrt u srpskoj poeziji za decu druge polovine 19. veka”. Asistent je na Učiteljskom fakultetu u Beogradu, na predmetu Metodika nastave srpskog jezika i književnosti.

Jana Rastegorac (1987) objavljuje kratku prozu i poeziju. Diplomirala je i masterirala na Filološkom fakultetu i na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Učestvovala je na nekoliko grupnih izložbi u Srbiji i Francuskoj. Bavi se ilustracijom za decu i pedagoškim radom u udruženju Kreatopolis, čiji je osnivač i mentor likovnih radionica.

Loading...