Rezultati konkursa za program Likovne galerije za 2018. godinu

11.07.2017., 12:00-20:00

Savet Likovne galerije Kulturnog centra Beograda u mandatu 2017/2018. godina radio je u sasatavu: Maida Gruden, urednica likovnog programa DK Studentski grad, Danijela Purešević, urednica u Redakciji za kulturu RTS-a i Svetlana Petrović, urednica Likovne redakcije KCB-a. Na sastancima Saveta održanim 6, 17. juna i 7. jula, kao i u elektronskim sednicama održanim preko emaila pregledan je konkursni materijal i raspravljalo se o koncepciji programa Galerije za 2018.

Na javnom konkursu za program Likovne galerije za 2018. godinu za 4 slobodna termina prijavilo se 35 kandidata iz naše zemlje i regiona. Nakon uvida u konkursni materijal Savet se odlučio da termine dodeli umetnicima Igoru Bošnjaku, Ivanu Šuletiću, Jeleni Trajković, i Ani Elizabet za realizaciju samostalnih izložbi.

U programu Likovne galerije u izlagačkoj 2018. godini biće organizovane i izložbe: Kritičari su izabrali 2018, dobitnika Nagrade Lazar Trifunović za 2015. godinu, Radonje Leposavića, 14. BINA (Beogradska internacionalna nedelja arhitekture); dve izložbe po pozivu –  Jelene Trpković, novi radovi (kolaži) i  skulpture Svetozara Caje Radojčića (period 2006-2017), dobitnika Politikine nagrade za izložbu u Likovnoj galeriji 1999. Realizovaće se  izložbe iz programa 2017. koje se zbog 56. Oktobarskog salona nisu mogle biti prikazane u planiranom godišnjem programu – izložba Zografa Redi mejdi, radovi digitalne umetnice Nataše Teofilović pod nazivom Stari i novi radovi i slikarke Nataše Škorić Slike i objekti; a 57. Oktobarski salon imaće postavke u sva tri galerijska prostora Centra.

Obrazloženje rada Saveta:

Savet Galerije odlučio je da iz pristiglog konkursnog materijala odabere izložbe koji svojim umetničkim konceptom na slojevit i upečatljiv način preispituju aktuelne teme i unose svest o medijskom pluralizmu, kako kroz ideje, tako i u realizaciji umetničkih radova. Istovremeno, u obzir je uzeta i komponenta koja publiku aktivno uključuje u percipiranje izložbenih postavki kroz direktnu interakciju ili transformaciju galerijskog prostora putem ambijentalnih rešenja.

Igor Bošnjak, vizuelni umetnik iz Trebinja, predstaviće intermedijski, interaktivni projekat EUtopia. Kombinacijom tradicionalnih umetničkih medija, video rada i participativnih elemenata postavke, koji publiku pozivaju na učestvovanje, umetnik na vizuelno i konceptualno inovativan način razmatra kompleksnu poziciju današnje Evrope u kontekstu migrantskih kretanja.

Ivan Šuletić, vizuelni umetnik iz Beograda izložiće seriju crteža i slika pod nazivom Cityscape: Sequel. Analitički pristupajući mediju slikarstva Šuletić propituje reprezentacijska svojstva medija i prepoznaje žanr pejzaža kao kulturološki formiran obrazac. Pejzaž se percipira kao prostor  konstitucije i reprezentacije tehnika i načina viđenja sa fokusom na sve dominantniju digitalnu paradigmu.

Jelena Trajković, umetnica iz Beograda, kreiraće ambijentalnu instalaciju Vrtlog koprena privid igra u saradnji sa arhitektom Vaskom Kulić. Projekat Jelene Trajković kroz vizuelno i prostorno dinamično rešenje ukazuje na položaj današnjeg čoveka u vremenu ubrzanja svih procesa, razmatrajući moguća ishodišta u okviru tehnoloških transformacija obrazaca svakodnevnog života.

Ana Elizabet, umetnica iz Hrvatske, u saradnji sa Miroslavom Karićem, kustosem iz Beograda,realizovaće projekat pod nazivom Radni proces. Fokus umetničke prakse Ane Elizabet usmeren je ka preispitivanju medija skulpture, njene pozicije u kontekstu galerijskog, privatnog i pre svega javnog prostora. Projekat će biti predstavljen kroz skulpture i fotografije.

U procesu selektovanja konkursnog materijala Savet se rukovodio profilom i izlagačkom politikom programa Galerije,  kao i kvalitetom, originalnošću i aktuelnošću koncepata i načina prezentacije predloženih projekata. Vodilo se računa i o realnim prostornim, produkcijskim i finansijskim mogućnostima realizacije odabranih izložbi.

Biografije umetnika

Loading...