Rezultati konkursa galerije Podroom ѕa izlagačku sezonu 2018. godine

23.08.2017., 12:00-20:00

Javni konkurs galerije Podroom za izlagačku 2018. godinu bio je otvoren tokom juna tekuće godine.  O pristiglim prijavama odlučivali su Aleksandar Jestrović, Mario Margani i Zorana Đaković Minniti. Na raspolaganju je bilo šest slobodnih termina, a odabrani su sledeći umetnici i predlozi:

Antoaneta Marinov (IT/DE), Mina Minov (BG), Selene Stejtst (SAD) i Jonas Šmit (DE) – kustoski koncept: Antoaneta Marinov
Artterror (RS) – kustoski koncept: Vladimir Bjeličić
Fabricio Belomo (IT)
Aleksandrija Ajduković (RS), Dragan Petrović (RS) i Ivan Petrović (RS)
• Grupna međunarodna izložba Lične geografije – kustoski koncept: Branka Vujanović (BiH) i Jara Haskiel (DE/ES)
Predrag Terzić (RS) i Ivar Verme (EE) – (predlog za zajedničku izložbu na predlog Saveta galerije)

Odabrani umetnici i izložbeni projekti prikazaće različite istraživačke postupke i umetničke pristupe kada je reč o pokretnim slikama (što je u programskom fokusu galerije), obrađujući kako njihove minimalne/konceptualne tako i jezičke, antropološke i političke aspekte ali i uticaje koje sama sredstva kojima se snima imaju na doživljaj prostora, narativa i same reprezentacije. Kroz medij videa pojedini umetnici govoriće o ličnom iskustvu migracija dajući drugačija tumačenja zvaničnih narativa i struktura moći. U izboru se vodilo računa i o zastupljenosti predloga sa međunarodnim karakterom što je takođe u skladu sa programskom koncepcijom galerije. Biće predstavljeni i radovi koji su u dijalogu sa drugim medijima i umetničkim formama, a pojedini umetnici su pozvani da bez obzira na pojedinačne prijave, izlažu zajedno.

Zahvaljujemo svima koji su učestvovali na konkursu i čestitamo onima čiji su predlozi prihvaćeni! Istovremeno se izvinjavamo što rezultate konkursa objavljujemo sa zakašnjenjem koje je usledilo zbog objektivne sprečenosti pojedinih članova Saveta.
Srdačno članovi saveta:
Aleksandar Jestrović  Jamesdin, umetnik. Živi i radi na relaciji Berlin i Beograd. Mario Margani radi kao kustos, pisac i umetnik. Živi i radi na relaciji Ena i Berlin. Zorana Đaković Minniti, koordinatorka međunarodne saradnje i programa galerije Podroom

U Beogradu, avgust 2017.

Ostali već odabrani predlozi termina programa galerije Podroom za 2018:

1. Umetnost i novi mediji – kustoski koncept: kolektiv Forvard iz Argentine (sa konkursa 2017)
2. Međunarodni umetnički film / Artists Film International – jubilarno izdanje (višegodinji program KCB)
3. 57. Oktobarski salon
4. 57. Oktobarski salon
5. Bojan Fajfrić – (galerija Podroom) i Asako Široki (Moderna galerija Likovni susret Subotica) nagrade Kulturnog centra Beograda na 56. Oktobarskom salonu

Loading...