Koncert pijanistkinje Jovanke Aranđelović – OTKAZANO

11.09.2017., 20:00

Pijanistkinja mr Jovanka Aranđelović, vanredni profesor Fakulteta umetnosti u Nišu, publici će se predstaviti delima Franka, Hajdna i Ravela.

Program:
Sezar Frank             
Preludijum, koral i fuga

Jozef Hajdn               
Sonata u ha-molu br. 32, Hob. XVI
Allegro moderato
Menuet Finale – Trio
Finale – Presto

Moris Ravel               
Scarbo
iz Gaspar noći

Mr Jovanka Aranđelović (Niš, 1961) je završila osnovne i magistarske studije klavira na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu 1989. godine, u klasi red. prof. Mirjane Vukdragović. Kamernu muziku je pohađala u klasi primadone Biserke Cvejić i klarinetiste red. prof. Ernesta Ačkuna. Tokom studija je dobila nagrade za najuspešniju klavirsku saradnju u kamernoj muzici i kao najbolji student Odseka za klavir na FMU u Beogradu.
Usavršavala se kod pijanista Dubravke Jovičić, Vladimira Krpana, Arba Valdme i Nauma Starkmana. Osim toga, zajedno sa svojim učenicima i studentima je učestvovala na tečajevima profesora Arba Valdme, dok je na kursu 1990. godine u Novom Sadu bila asistent u nastavi. Kao pedagog se usavršavala na predavanjima profesora Sijavuša Gadžijeva (Rusija) i Jurija Kota (Ukrajina), kao i na Kongresima EPTA- Jugoslavije u Zagrebu, Novom Sadu i Beogradu.
Nastupala je kao solista i klavirski saradnik u Nišu, Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, Sarajevu, Skoplju, SAD-u, Italiji i Grčkoj. Sa Niškim simfonijskim orkestrom (dirigenti Živojin Zdravković, Milena Injac) i kamernim orkestrom Amorozo (dirigent Šerif Damadžić), bila je solista. Sarađivala je sa solo pevačima i instrumentalistima, i bila je horski korepetitor. Ostvarila je zapažene koncerte kao klavirski saradnik violinistkinji mr Mariji Rajković i hornisti mr Milanu Stajiću.
Pedagoškim radom se bavila u muzičkim školama u Nišu i Leskovcu, na Višoj muzičkoj školi u Nišu. Trenutno je u zvanju vanrednog profesora na Katedri za glavni predmet klavir na Fakultetu umetnosti u Nišu.

Loading...