PETER HANDKE (Nemačka) 2016, 89`

18.09.2017-20.09.2017, 17:00

Ovaj dokumentarni portret istražuje život i delo austrijskog pisca Petera Handkea (1942). Kroz intervjue, izjave, i arhivske snimke, Korina Belc prikazuje život i misli poznatog umetnika. Stvorila je empatični i inspirativni film o percepciji stvarnosti i načinu na koji se ona pretvara u umetničko delo, postavljajući pitanja o tome kako treba živeti.

dokumentarni film
režija: Korina Belc;
scenario: Korina Belc;
festivali: Lokarno – zvanična konkurencija

Loading...