Predavanje: „Ispod površine… – Vizelni umetnik Dejvid Linč“, predavač: Miroslav Karić, istoričar umetnosti

07.09.2017., 12:00-20:00

Miroslav Karić (Beograd, 1975), istoričar umetnosti, od 2001. radi kao kustos u Nezavisnoj umetničkoj asocijaciji Remont, a od 2003. član uredničkog tima Remont art magazina, višegodišnji urednik rubrike „Izložbe“ u beogradskom kulturnom mesečnom vodiču Yellow Cab, i pre svega saradnik, koordinator, kustos, PR i autor eseja na preko 20 nacionalnih i međunarodnih projekata u oblasti savremene vizuelne umetnosti. Umetnički je kodirektor (sa Slađanom Petrović Varagić) specijalizovane fotografske galerije Artget Kulturnog centra Beograda u 2017. godini i jedan od kustosa i pisac eseja u katalogu izložbe Male priče Dejvida Linča. Karićevo interesovanje za stvaralaštvo Dejvida Linča duže je od 20 godina, što je prvi put i objedinjeno u njegovom diplomskom radu o ovom filmskom stvaraocu kao likovnom umetniku, koji je odbranio na Katedri za modernu umetnost Filozofskog fakulteta u Beogradu 2000. godine. I nadalje postojano prati celokupan Linčov stvaralački opus i sada već izuzetno brojne izvore i studije o ovom autoru, što će sve biti referentno okruženje predstojećeg Karićevog predavanja.

Dejvid Linč – slikar, crtač, grafičar, fotograf – ostaju koliko poznate toliko i nepoznate činjenice iz profesionalne biografije ovog stvaraoca. Velika posvećenost i angažmani, najpre u polju likovne umetnosti, ne samo da paralelno teku sa autorovom filmskom karijerom već i traju duže. Linčov višedecenijski rad danas rezultira impresivnim brojem slika, crteža, grafika, fotografija, a njegova umetnička produkcija u smislu raznolikosti medija obuhvata i strip, skulpturu, instalaciju… Poslednjih deset godina organizovan je niz retropsektiva Linčovog likovnog stvaralaštva (Pariz, Filadelfija, Tokio, Brizbejn), dok interesovanje stručne javnosti potkrepljuju brojne knjige, interdisciplinarne studije koje se tematski i problemski bave različitim aspektima Linčovog celokupnog umetničkog rada.
Upravo će Linčovo slikarsko iskustvo i rad u drugim oblastima likovnih / vizuelnih umetnosti istinski uticati, odrediti i dalje oblikovati njegov filmski prosede i posebno način razmišljanja kako da kroz slike koje sadrže značenja pre nego kroz dijaloge prenese neku od svojih ideja i filmskih priča. Predavanje će u fokusu imati period Linčovog umetničkog formiranja, kao i neke od ključnih karakteristika njegove likovne/vizuelne umetnosti (motivski prostor, tematski sadržaji, stilskoformalna rešenja).  
M. Karić

Loading...