Tematsko vođenje kroz izložbu sa prezentacijom: LINČ I VIZURE NADREALISTIČKOG NASLEĐA

23.09.2017., 12:00

Kroz izložbu vodi: dr Nikola Šuica, istoričar umetnosti, profesor na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu

Naglašene deonice postavke fotografika Dejvida Linča, opravdavaju izražajnosti umetnikove karijere, prevashodno u filmu i šire postavljenim pokretnim slikama, kao i u slikovitim akcentima značenjskih otkrića. Pojedine vizuelne kompozicije i njihova zvučna pozadina, kao i autorske preokupacije zgušnjavaju Linčove motivske sličnosti i postupke, kao i  iskustva, pozivanja i upute na dejstvo podsvesti.

Pred nekoliko punktova postavke u tri prostora KCB-a na izložbi Male priče vodič je istoričar umetnosti Nikola Šuica, koji je priredio i prvi mini-festival Dejvida Linča u SFRJ, naslovljen ’Čarolija užasnog’, sa projekcijama i autorskim predavanjem u Alternativnom bioskopu DK Studentski grad na Novom Beogradu, u proleće 1988. Pored samih dela na izložbi, svojim komentarima i probranim projekcijama na kraju „šetnje“, u Galeriji Podroom, Šuica će ponuditi odgovore na pitanja: kako se kroz svoju izražajnost Linč postavlja u odnosu na teme ljubavnih skrivanja, suočenja mladosti i starosti, strahota skrivenih strahova i sećanja i druga.

Nikola Šuica,  profesor na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, autor je velikog broja stručnih tekstova, eseja, kataloga i prikaza umetničkih fenomena objavljivanih u magazinima, zbornicima i monografskim izdanjima, kao i autor-kustos brojnih izložbi. Učesnik je na konferencijama, simpozijumima, javnim predavanjima i tribinama u Srbiji i inostranstvu. Osnivač-član Međunarodnog društva ‘Valter Benjamin’, Barcelona; član AICA-e i ULUS-a u Sekciji proširenih medija u umetnosti.

Oblasti istraživanja na web stranici (na engleskom):

http://www2.warwick.ac.uk/fac/arts/theatre_s/current/postgraduate/maipr/staffcurrent/suica

Loading...