14. međunarodni festival „Čembalo, živa umetnost“: FLORIJAN BIRSAK

31.10.2017., 20:00

Na svečanom otvaranju predstaviće nam se austrijski umetnik Florijan Birsak, profesor čembala i baso kontinua na Univerzitetu Mocarteum u Salcburgu. 

Program:
Šarl Djepar (1667–1740)            
Uvertira u A–duru iz Šest svita za klavsen (štampano 1711. godine)

Johan Sebastijan Bah (1685–1750)
Svita br. 1 u A–duru iz Six Suites avec leurs Préludes, BWV 806
Prélude – Allemande – Courante I – Courante II avec Doubles – Sarabande – Bourrée I/Bourrée II – Gigue

Henri Persl (1659–1695)
Izbor dela iz Choice Collection of lessons (štampano 1699. godine)

Johan Sebastijan Bah   
Svita br. 2 u a–molu iz Six Suites avec leurs Préludes, BWV 807
Prélude – Allemande – Courante – Sarabande – Bourrée I/Bourrée II – Gigue

Georg Fridrih Hendl (1685–1759)
Svita br. 1 u A–duru, HWV 426 iz Suites de pieces pour le Clavecin (štampano 1720. godine)
Prélude – Allemande – Courante – Gigue

Johan Sebastijan Bah 
Svita br. 3 u ge–molu iz Six Suites avec leurs Préludes, BWV 808
Prélude – Allemande – Courante – Sarabande – Gavotte I/Gavotte II (ou la Musette) – Gigue

 

Biografija:
Florijan Birsak (Salcburg) je poznati izvođač na čembalu, fortepijanu i klavikordu. Školovao se u rodnom gradu, kao i u Minhenu, gde su mu profesori čembala i izvođačke prakse bili Lars Ulrik Mortensen, Liselote Brendle, Kenet Gilbert i Entoni Spiri. Birsak je bio veoma uspešan na mnogim međunarodnim takmičenjima. Interesovanje za izvođenje na istorijski informisani način je esencijalni izvor njegove inspiracije i odlučujuće u karakteru i konstantnoj analizi njegovog stila stvaranja muzike. On traži različitosti u muzici za klavijaturne instrumente i bogastvo nijansi mnogih različitih instrumenata minule epohe. Često nastupa kao solista i kao kontinuo izvođač sa renomiranim kamernim ansamblima i orkestrima. Sve češće se posvećuje sopstvenim solo i kamernim muzičkim projektima. Od 2013. godine je profesor čembala i baso kontinua na Univerzitetu Mocarteum u Salcburgu.
Florijan Birsak je imenovan za direktora Salzburger Bachgesellschaft, a od 2014. godine je umetnički vođa akademije za ranu muziku Innsbruck Barock.
Živi sa porodicom blizu Minhena.

Koncert se realizuje zahvaljujući podršci Austrijskog kulturnog foruma u Beogradu.

Loading...