Predstavljanje knjige Divne Vuksanović FILOZOFIJA MEDIJA 3

10.10.2017., 19:00

Učestvuju: prof. dr Milena Dragićević Šešić, UNESKO Katedra za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti, urednica knjige
prof. dr Dragan Ćalović, Fakultet za kulturu i medije Univerziteta “Džon Nezbit” u Beogradu
doc. dr Vlatko Ilić, Fakultet dramskih umetnosti, Beograd i autorka

Program se realizuje u okviru projekta beogradskog Fakulteta dramskih umetnosti Populizam i mediji: jačanje participativnih praksi i javnog dijaloga

„Tekst rukopisa knjige Filozofija medija 3 problematizuje pitanje smisla filozofije u ključu današnjeg vremena, sa fokusom na status kritike i kritičkog mišljenja posmatranih vizurom kritičkih studija i hibridnih sklopova medijske moći i filozofije. Autorka Divna Vuksanović, na tragu preispitivanja filozofske teorije i prakse, pokušava da identifikuje i anticipira dominantnu paradigmu kojom će nadomestiti manjak savremenih obrazaca mišljenja, jer se pod teretom tržišta i korporativnog kapitala gubi ili redefiniše karakter znanja, posebno onog koje neguje estetički, etički i kritički smisao. Rukopis ove knjige je tako struktuiran da, razvijajući tezu o ireverzibilnom odnosu “nauke, tehnologije i medija s jedne, i filozofskih refleksija s druge strane“, pred kritičkim mišljenjem otvara pitanja medijskih izazova i spremnosti za radikalno nova simboličko-filozofska eksperimentisanja.“ (iz recenzije prof. dr Zorana Jevtovića)
Divna Vuksanović je rođena u Beogradu. Diplomirala je na Fakultetu dramskih umetnosti i Filozofskom fakultetu u Beogradu. Magistra je nauka o dramskim umetnostima iz oblasti teatrologije i doktoresa je filozofskih nauka iz domena savremene filozofije i estetike. Radi kao redovna profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, na predmetima: Estetika, Teorija kulture, Savremena estetika i Filozofija medija. Predsednica je Estetičkog društva Srbije i udruženja građana za umetnost, kulturu, medije i društvena pitanja „Mladi grašak“ iz Beograda. Do sada je objavila preko sto naučnih i stručnih radova, 11 knjiga iz oblasti književnog stvaralaštva (poezija, poetska proza, kratke priče i romani za decu), dve radio drame, pet naučnih studija u domenu filozofije, a priredila je i desetak naučnih publikacija iz oblasti filozofije medija i estetike.

Loading...