14. međunarodni festival „Čembalo, živa umetnost“: „Muzika kao eho univerzuma“

05.11.2017., 19:00

Članice ansambla Parnas, čembalistkinja Svetlana Stojanović Kutlača i violinistkinja Jelena Rokvić, predstaviće se koncertom Muzika kao eho univerzuma – koncert dela francuskih baroknih kompozitora.

Program:
Luj Kupren (1626–1662)  
Svita in de
Prélude-Changement de mouvement-Suite du prélude
Allemande
Courante
Seconde courante
Sarabande
Canaries
La Pastourelle
Gavotte
Chaconne

Fransoa Kupren (1668–1733)    
Četvrti kraljevski koncert
Prélude, Gravement
Allemande, Légèrement
Courante Françoise, Galament
Courante à L’italiéne, Gayement
Sarabande, Tres tendrement
Rigaudon, Légèrement, et marqué
Forlane, Gayement

Antoan Forkre (1672–1745)   
Svita V (ar. Žan Batist Forkre)
La Rameau.Majesteusement
La Guignon.Vivement et détaché
La Léon.Sarabande.Tendrement
La Biosson.Vivement, les pincés bien soutenûs
La Montigni.Gallament sans lanteur
La Sylva, tres tendrement
Jupiter. Modérément

Biografije:
Violinistkinja Jelena Rokvić (Beograd) je diplomirala i magistrirala u klasi prof. Mihaela Frišenšlagera na Univerzitetu za muziku i scenske umetnosti u Beču (Austrija). Od 2008. do 2010. godine pohađala je specifične postdiplomske studije u oblasti istorijske muzike (baroka) i izvođenja na originalnim instrumentima u klasi prof. Ingomara Rajnera na istom univerzitetu. Usavršavala se kod Eriha Grinberga, Čarlsa Kastlmana, Leonida Peisahova, Vladimira Spivakova, Aleksandra Pavlovića, i drugih. Učestvovala je na festivalima klasične muzike u Vrnjačkoj Banji, Šapcu, Novom Kneževcu, Kupri Maritimi, Torinu, Portogruaru (Italija) i Asahikavi (Japan). Snimala je za domaće i strane radijske i televizijske stanice. Od 2010. godine predaje violinu na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu.

Svetlana Stojanović Kutlača je doktorirala na FMU u Beogradu na Odseku za čembalo sa temom Pristup interpretaciji karakternih komada za čembalo francuskog baroknog kompozitora Fransoa Kuprena baziran na platonističkom konceptu univerzalne harmonije i magistrirala sa temom Elementi španskog folklora u sonatama Domenika Skarlatija. Usavršavala se u Francuskoj, Španiji, Švajcarskoj, Nemačkoj i Velikoj Britaniji. U inostranstvu je održala 17 solističkih koncerata, a u Srbiji i Crnoj Gori nastupala je u svim značajnim koncertnim salama (Kolarac, SANU, Skupština grada, SKC, KCB i druge) i na festivalima FERAM i Ars vivendi clavicembalum. Sarađivala je sa orkestrima Beogradske filharmonije i RTS-a. Godine 2013. je osnovala ansambl Parnas, u kome okuplja mlade umetnike poklonike istorijski izvođačke prakse, koji svoje umetničke ideje često predstavljaju u multimedijalnoj formi, tražeći u notnom zapisu simboliku ideja određenog doba. Snimila je sedam kompakt diskova solističke muzike  i objavila desetak radova iz domena estetike i muzikologije.

 

Loading...