ĆAMBRA

13.11.2017-15.11.2017, 17:00

ĆAMBRA  (Italija, Brazil, Nemačka, Francuska, Švetska, USA)  2017, 120 minuta

U Ćambri, maloj rumunskoj zajednici u Kambriji, Pio Amato očajnički želi da odraste što brže. Sa samo 14 godina on pije, puši, i jedan je od retkih ko može da ide rame uz rame, sa lokalnim talijanima, afričkim emigrantima, kai i njegovim  Rumunima. Pio svuda prati svog starijeg brata Kozima, savlađujući neophodne veštine za preživljavanje na ulicama njihovog rodnog grada. Kada Kozimo nestane i stvari krenu po zlu, Pio želi da pokaže da je spreman da zameni svog straijeg brata u procesu koji će ga naterati da se zamisli da li zaista spreman da bude odrastao.

 

Loading...