KOLEKTIVNE PRAKSE I FOTOGRAFIJA U REGIONU u okviru projekta Fotodokumenti 2017.

09.11.2017-07.12.2017, 12:00-20:00

U savremenoj fotografiji na teritoriji bivše Jugoslavije, u periodu nakon njenog raspada, mogu se naći vrlo osobene taktike kolektivizma, koje često odražavaju političke, kulturne i ekonomske podele na ovom području u poslednjih dvadeset pet godina. U današnje vreme umetnici koji koriste objektiv kao sredstvo izražavanja obično ne poštuju uspostavljene principe institucionalne saradnje, razvijene u ogromnim mrežama foto-kino klubova, toliko koliko referišu na modele određenih uticajnih interdisciplinarnih umetničkih grupa kao što su Exat 51 iz Zagreba (1950–1956) ili FV112/15 iz Ljubljane (1981–1990); međutim, oni su te modele prilagodili specifičnoj društvenoj, kulturnoj i ekonomskoj stvarnosti novog doba, bez obzira kako je nazivamo – demokratija ili tranzicija. Dakle, taktike su veoma raznolike; neki umetnici koriste kolektivizam kao modus operandi na nivou projekta gde je svaka saradnja prolazna i privremena jer se za svaki novi poduhvat biraju novi saradnici (Peter Rauch, Davor Konjikušić); neki umetnici čine koherentnije grupe koje dugoročnije, ili čak stalno, rade zajedno (Marin i Rušt, Kamerades, Belgrade Raw, Ni Foto, Iza ekrana); iz nekih grupa umetnika i stvaralaca postepeno će se razviti institucije čija je uloga da omoguće uzajamnu podršku za stvaranje ili da uspostave infrastrukturu za organizovanje javnih događaja, edukativnih i izdavačkih platformi ili festivala (Fotopub, Rostfrei Publishing, Organ Vida, Ured za fotografiju, Centar za fotografiju). Na ovaj način, u nedostatku institucionalnog okvira, savremeni fotografi sa Zapadnog Balkana čiji radovi nastaju i distribuiraju se prvenstveno u umetničkom kontekstu mogu da deluju živo i vibrantno, iako samo na poluprofesionalnom nivou. Multitasking, fragmentacija interesa i diskontinuitet umetničke produkcije nisu često nužno negativne pojave.

Iz teksta Kolektivizam u savremenoj fotografiji Mihe Colnera

SLOVENIJA:
Rostfrei Publishing
Robert Marin i Matjaž Rušt
Peter Rauch & Snabyrow
Jaka Babnik i Miha Colner
Fotosfera
Fotopub Celje
Fokus
HRVATSKA:
Davor Konjikušić
Ured za fotografiju (UzF)
Fotografska udruga Organ Vida
MAKEDONIJA:
CHKRAP!
SRBIJA:
Kamerades kolektiv
Belgrade Raw
Iza ekrana
Centar za fotografiju (CEF)
Ni Foto
Dislokacije: fotografska kolonija u Orlovatu
Fotodokumenti

 

Loading...