Koncert učenika Gudačkog odseka MŠ „Dr Vojislav Vučković“

20.11.2017., 20:00

Na koncertu će nastupiti učenici violine i violončela izvodeći dela Davidova, Šuberta, Popera, De Falje, Bokerinija i drugih autora.

Program:
Anonimni autor
Pesma iz Kalifornije
Uve Heger             
Tango Santjago
Lara Gluvajić, violina
Hana Šami, violina
Mara Petković, violina

Karl Davidov      
Romansa
Duša Jovanović, violončelo

Mihail Glinka 
Ruska pesma
Anja Ovaskainen, violina
Natalija Farkaš, violina
Natalija Dukanac, violina

David Poper        
Igra patuljaka
Relja Mitrović, violončelo

Henrik Vjenjavski             
Romansa
Dunja Kalamir, violina

Luiđi Bokerini             
Rondo
Anja Rađenović, violončelo

Fridrih Herman
Kapris za tri violine, op. 2
Jana Vukićević, violina
Nina Stakić, violina
Milica Petrović, violina

Manuel de Falja
Španska igra
Nina Stakić, violina

Johan Sebastijan Bah       
Svita za violončelo br. 4
Bourrée 1
Bourrée 2
Vuk Ovaskainen, violončelo

Franc Šubert
Prvi stav Klavirskog trija u Be-duru
Dunja Kalamir, violina
Vuk Ovaskainen, violončelo
Jovan Rošulj, klavir

Loading...