Predstavljanje knjige, Borke Pavićević, Glava u torbi

23.11.2017., 19:00

Knjiga Glava u torbi sadrži kolumne Borka Pavićević koje su objavljivane u istoimenoj rubrici u vikend dodatku lista „Danas“ u periodu od četiri godine, od 2013. do 2016. godine.

Izdavač: Centar za kulturnu dekontaminaciju 2017.
Učestvuju: Aleksej Kišjuhas, Saša Ćirić i autorka

„Ova knjiga predstavlja u isto vreme tri knjige: knjigu sećanja, knjigu podsećanja i hroniku kulturnog i socijalnog života Beograda i povremeno Srbije, postjugoslovenskih društava i određenog broja evropskih sredina, Švedske ili Berlina na primer. Takođe, ovo je i implicitna autobiografska knjiga Borke Pavićević.

Kao kolumnistkinja Borka Pavićević je autorka na putu, amalgam izveštača o događajima kojima prisustvuje, zapravo kojima hrli ili koji su ciljano razlog njenog putovanja, potom neke vrste sholasta koji predočava istorijat određenih festivala, izložbi itd., i koji sažeto podseća na biografije, izjave i postupke određenih javnih i manje javnih ličnosti, umetnika i političara i, na kraju, osobe koja evocira lična sećanja, koja su uvek dobrim delom i opšta. To su sećanja dramaturškinje, mirovne aktivistkinje i kultur-tregerkinje nezavisne kulturne scene u Beogradu od 1990-ih do danas, intelektualke koja je uvek i čitateljka i gledateljka. Razume se, ovoj nenamernoj trijadi „uloga“ koje, kao u kakvoj pozorišnoj trupi skromnih sredstava ili avangardnog koncepta, autorka ovih kolumni rado preuzima ne sebe, možemo lako pridružiti ulogu komentatorke tekućih zbivanja i pristojne, nemaliciozne polemičarke.“

iz pogovora Saše Ćirića

Loading...