40 godina izučavanja skandinavskih jezika

05.12.2017., 18:00

18.00 – predavanje: „Borba za norveški jezik nekad i sad“
Govori: dr Sofija Bilandžija, docent na Grupi za skandinavistiku
19.00 – predavanje: „Tajne skandinavskih runa“
Govori: dr Nataša Ristivojević Rajković, lektor za norveški jezik na Grupi za skandinavistiku

Grupa za skandinavistiku Filološkog fakulteta u Beogradu ove godine obeležava četiri decenije uspešnog rada. Skandinavistiku je 1977. osnovao profesor Ljubiša Rajić kao Lektorat pri Katedri za germanistiku. Jedanaest godina kasnije Skandinavistika je iz lektorata prerasla u posebnu grupu u okviru Katedre za germanistiku i te godine je upisana prva generacija studenata na četvorogodišnje dodipolomske studije norveškog i švedskog jezika. Danas oko 250 studenata studira danski, norveški i švedski jezik na Skandinavistici u Beogradu.
Četrdesetu godišnjicu Skandinavistika obeležava nizom događaja, predavanja i revijom skandinavskih filmova u različitim beogradskim institucijama kulture i obrazovanja.

O predavanju “Tajne skandinavskih runa“:
U popularnoj predstavi rune se obično vezuju za Vikinge i za magiju. Manje je poznato da su u pojedinim delovima Švedske rune korišćene do pre samo 200-300 godina, kao i da su runama pisane ljubavne poruke u srednjovekovnoj Skandinaviji. Publika ima priliku da sazna ponešto o poreklu runa, o tome kako su se menjale i šta je njima zapisano.

O predavanju „Borba za norveški jezik nekad i sad“:
Norvežani su poznati kao miroljubiv narod, ali su po pitanju jezika veoma borbeni. Jezik je jedno od najvažnijih pitanja u norveškom društvu. A situaciju usložnjava činjenica da postoji dva standardna norveška jezika i gotovo onoliko dijalekata koliko ima Norvežana.

………

Jubileji su povod za sumiranje rezultata rada ali i povod za podsećanje na ličnosti zaslužne za uspeh i kontitnuitet jednog projekta. Kulturni centar Beograda i Grupa za skandinavistiku realizovali su tokom 2014. i 2015. godine zajednički poduhvat „Velika škola Ljubiše Rajića“ koji se kroz forme tribina, filma, predavanja i prezentacija bavio temama vezanim za (visokoškolsko) obrazovanje, književno prevođenje, kao i društveni i kulturni aktivizam, imajući na umu društveno pregalaštvo i vizionarski duh Ljubiše Rajića.

 

 

 

Loading...