Koncert studenata Katedre za gudačke instrumente FILUM

09.12.2017., 21:00

Natupaju studenti Katedre za gudačke instrumente Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.

Program:
G. F. Hendl         
Prvi i drugi stav Sonate za violinu u ge–molu
Andante
Allegro
NATALIJA VASIĆ, violina, I godina
klasa: Marko Josifoski
klavirski saradnik: Milica Lorens, samostalni um. saradnik

S. Kusevicki      
Koncert za kontrabas
I Allegro
ANDREJ ALEKSIĆ, kontrabas, I godina
klasa: Srđan Stošić
klavirski saradnik: Nevena Gligorić, um.saradnik

G. Fore                 
Elegija, op. 24
ĐORĐE BJELICA, violončelo, II godina
klasa: Milutin Mladenović
klavirski saradnik: Jelena Ivanović, samostalni um. saradnik

J. Brams                
Skerco
R. Šuman             
Märchenbilder
I Nicht schnell
ENA VAGANEK, viola, II godina
klasa: Saša Mirković
klavirski saradnik: Milica Lorens, samostalni um. saradnik

K. Sen–Sans        
Allegro appassionato
ISKRA  SRETOVIĆ, violončelo, III godina
klasa: Milutin Mladenović
klavirski saradnik: Jelena Ivanović, samostalni um.saradnik

M. Glinka           
Sonata za violu
I Allegro moderato
MIHAJLO JOCIĆ, viola, II godina
klasa: Nataša Petrović
klavirski saradnik: Milica Lorens, samostalni um. saradnik

V. A. Mocart       
Sonata za za violinu u Ge–duru
I Allegro con spirito
II Allegro
NIKOLA JOVAŠEVIĆ, violina, II godina
klasa: Marko Josifoski
klavirski saradnik: Milica Lorens, samostalni um. saradnik

Đ. Botezini         
Fantazija na temu iz opere Norma V. Belinija
SLAĐAN CVEJIĆ, kontrabas, III godina
klasa: Srđan Stošić
klavirski saradnik: Nevena Gligorić, um.saradnik

Loading...