PROŠIRENI PREDEO Nemanja Lađić

14.12.2017-06.01.2018, 12:00-20:00

Prošireni predeoNemanja Lađić, video instalacije

Pop Up, Spieluhr (Muzička kutija) i Squares su novi video radovi Nemanje Lađića, koji će na izložbi pod nazivom Prošireni predeo,biti prikazani u formi video instalacija.Dinamične gradske predele, vedute i / ili panorame, umetnik artikuliše, kao karakter za sebe, kolažiranjem digitalnih frejmova sakupljenih na različitim geografskim tačkama. Svaki od njih, na svoj način, predstavlja mogućnosti manipulacije digitalnim frejmovima i alteracije statične scenografije. U Pop Up knjizi procesom otvaranja i zatvaranja razmatra se odnos i ritam intimnog i grada, Spieluhr nastaje prevođenjem konkretnog u apstraktno, svetlosti u zvuk, Squares je aktiviran i formiran promenom mesta u vremenu, kroz proces akumulacije frejmova. Digitalno manipulišući sa formalnom strukturom urbanog tkivaautor izbegava svaku narativnost, a samim tim i dramatizaciju, da bi se fokusirao na ambijentalni karakter pretpostavljenog predela.

Prateći program:
SUBOTA 16. decembar, 13:00
Stručno vođenje kroz izložbu i razgovor sa umetnikom; učestvuju: dr Maja Ćirić, nezavisna kustoskinja, umetnik i kustos Gordana Dobrić
14:00 -18:00, Radionica za mlade, koncepcija i organizacija Ana Nedeljković, multimedijalna umetnica

SUBOTA 23.decembar, 12:00
Razgovor sa umetnikom.i prezentacija umetničkog rada; učestvuju: Jelena Vojvodić, istoričarka umetnosti, umetnik i kustos Gordana Dobrić

 

Nemanja Lađić je rođen u Beogradu 1984. Diplomirao je na vajarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu 2009. u klasi prof. Mrđana Bajića, a 2011. završio Transmedia program na Sint Lukas univerzitetu u Briselu. Izlagao deset puta samostalno i učestvovao na četrdesetak grupnih izložbi i festivala, među kojima su Prostori otstupanja (Salon Muzeja savremene umetnosti, Beograd), 8 načina da se prevaziđu prostor i vreme (Salon MSU), Image Talks (Hasselt, Belgija) i drugi. Bavi se prvenstveno video instalacijama, kroz koje istražuje uticaj savremenih sredstava komunikacije na doživljaj vremena i prostora, kao i relativnost procesa opažanja u kontekstu tehnološki uslovljenog, digitalnog sveta.

 

Loading...