Zvučna poema umetničkog udruženja Nebograd: Atlas troje

10.12.2017., 19:00

Zvučna poema umetničkog udruženja Nebograd: Atlas troje

Autori i izvođači: Vladimir Korać, kompozicija, Aleksandar Šurbatović, tekst, Aleksandra Bengin,violončelo, Marija Čubrilo, sintisajzer, Rastko Uzunović, saksofon,  Luka Čubrilo,klavir; poemu čitaju: Ana Miković i Katarina Kovačević; video-radovi i grafički dizajn: Radmila Vankoska.

Pod imenom Nebograd okupljeni su kompozitori, pesnici, muzičari i video-umetnici s namerom da zajednički stvaraju. Od svog osnivanja 2012. godine Nebograd je realizovao više umetničkih projekata sinkretičkog i performativnog karaktera, uvek kreirajući originalni program za postor i kontekst u kojem se njihov performans realizuje. Pored uživanja u činu kolektivnog stvaranja, zatim angažovanja u projektima od društvenog značaja (rad sa decom sa autizmom, akcije protiv zvučnog zagađenja grada…), Nebograd uspeva i da savremeno stvaralaštvo autora mlađih generacija predstavi širokoj publici naautentičan način.

 U galeriji Artget – jednom od centralnih javnih gradskih prostora posvećenih savremenoj umetnosti, poeziji i muzici Nebograd premijerno izvodi zvučnu poemu „Atlas troje“.

 

Loading...