Predstavljanje knjige Dunje Dušanić: „Fikcija kao svedočanstvo Iskustvo Prvog svetskog rata u prozi srpskih modernista“

25.01.2018., 19:00

Predstavljanje knjige Dunje Dušanić: „Fikcija kao svedočanstvo Iskustvo Prvog svetskog rata u prozi srpskih modernista“

Izdavač: Dosije Studio 2017, Beograd
Učestvuju: Adrijana Marčetić, Tanja Popović i autorka

Razmatrajući kompleksni odnos modernističke književnosti i Prvog svetskog rata Dunja Dušanić, između ostalog, pokazuje u kojoj meri je rat važan za razumevanje ključnih dela srpske književnosti 20. veka, prevashodno onih iz pera Crnjanskog, Andrića i Rastka Petrovića. Ali, tu si i drugi značajni srpski autori čije je delo smešteno u komparativni okvir evropske i severno-američke književnosti.
Kroz status i tretman ovih istorijskih događaja autorka takođe predočava i koliko je snažna bila ondašnja vera u moć književnosti (da prikaže istinu/istine), a koja je u vremenu kojem svedočimo minimizirana.

Knjiga „Fikcija kao svedočanstvo“ polemiše sa stavovima ranijih proučavalaca ovih tema: Markom Ristićem, Novicom Petkovićem i Nikolom Miloševićem.
„Ova studija, po svemu sudeći, predstavlja najbolju analizu u našoj savremenoj nauci o književosti, odnosno naratologiji, kad je reč o nameri da se osvetli problem odnosa istoriografije i dela književne umetnosti kao svojevrsnih utvrđivanja, objašnjenja i tumačenja smisla (ili besmisla) takvog istorijskog događaja kakav je Prvi sveski rat“ smatra pisac i profesor emeritus dr Dragan Stojanović, ističući da je jedan od glavnih zaključaka ove studije autorkin stav da tamo „gde hroničar zanemi nastupa pripovedač ili, drugačije rečeno, (…) fikcija uspeva tamo gde istoriografija podbacuje“. Ovakav argumentovani stav itekako opravdava ono što je danas ostalo od poverenja u moć književnosti.

Dr Dunja Dušanić je docent na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. Knjiga koju predstavljamo nastala je na osnovu njene doktorske disertacije, Fikcija kao svedočanstvo: Prvi svetski rat u modernističkoj prozi (Miloš Crnjanski, Ivo Andrić, Rastko Petrović) koju je odbranila na istom fakultetu 2015. godine. Sa Danilom Šarencem priredila je knjigu,  Smilje i sumpor: dva vojnička dnevnika 1916–1919, CLIO, Beograd 2016. Kourednik je knjige  Penser l’autofictio: perspectives comparatistes / Preispitivanja: autofikcija u fokusu komparatistike, sa Adrijana Marčetić i Isabelle Grell, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2014.

Bavi se francuskom književnošću i književnom teorijom, s posebnim naglaskom na teorije žanra i fikcije. Član je projekta Knjiženstvo: teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915

Loading...