Predstavljanje monografije MANAKI – PRIČA U SLIKAMA O JANAKIJU I MILTONU Roberta Jankuloskog

18.01.2018., 12:00-20:00

Predstavljanje monografije
MANAKI – PRIČA U SLIKAMA O JANAKIJU I MILTONU
Roberta Januloskog

 Izdavač: Makedonski centar za fotografiju, Skoplje, 2017.
Govore: Đorđe Odanović i Robert Jankuloski

 U monografiji MANAKI – Priča u slikama o Janakiju i Miltonu, autora prof. mr Roberta Jankuloskog, reprodukovano je 128 fotografija skeniranih sa staklenih ploča Janakija i Miltona Manakija, pionira fotografije i filma u tada otomanskom delu Balkana. Neke od ovih izvanredno reprodukovanih fotografija su sada prvi put objavljene – od najstarijih s kraja 19. veka (1898) do onih iz sredine 20. veka (oko 1943–1944). Ovaj celokupan i veoma bogat arhiv Braće Manaki čuva se u Državnom arhivu Makedonije, u odeljenju  u Bitolju.
Kroz život i fotografsko stvaralaštvo Braće Manaki, pored fotografija, vodi i autorski tekst Roberta Jankuloskog, koji je pored makedonske verzije preveden na engleski i francuski jezik.

 Objavljivanje ove monografije omogućili su Agencija za film Republike Makedonije, organizacija ALDA (u okviru saradnje s pokrajinom Normandijom) i Francuska ambasada u Makedoniji.

Robert Jankuloski (1969, Prilep, Makedonija) je diplomirao na Departmanu za kameru Fakulteta dramski umetnosti u Skoplju (1996), a magistrirao na Univerzitetu za audiovizuelne umetnosti ESRA  Pariz–Skoplje–Njujork u Skoplju (2011).
Osnivač je Makedonskog centra za fotografiju u Skoplju (2000), koji je u zemlji i inostranstvu predstavio bogato makedonsko fotografsko nasleđe i aktuelnu produkciju.
Profesor je i dekan na Fakultetu za filmsku umetnost Univerziteta za audiovizuelne umetnosti ESRA  Pariz–Skoplje–Njujork u Skoplju.
Autor je velikog broja samostalnih izložbi i učesnik na brojnim izložbama u zemlji i inostranstvu, kao i kustos izložbi o makedonskom fotografskom nasleđu.
Jankuloski  je i direktor fotografije u velikom broju  igranih,  dokumentarnih i kratkometražnih filmova, a njegove fotografije su prisutne i u preko 50 publikacija.

 Braća Manaki su prvi fotografski atelje otvorili su u grčkom gradu Janjina (Ioannina) i vodili ga od 1898. do 1904. Iste godine posetili su Bitolj, u koji se sele 1905, gde na Širok-sokaku otvaraju svoj stalni atelje pod nazivom Atelje za umetničku fotografiju. Braća Manaki imali su status zvaničnih fotografa rumunskog i turskog dvora.
Godine 1907, Janaki je u Londonu nabavio kinematografsku kameru tipa Charles Urban Bioscope i od tada snimaju i brojne filmske zapise, danas posebno cenjene i retke. Braća Manaki su otvorili i prvi bioskop u Bitolju 1921, sa prvim prikazanim filmom 26. avgusta u bioskopu na otvorenom, a  od 15. septembra 1923. započeo je rad bioskopa u sali. Bioskop je izgoreo u požaru 1939.
U njihovu čast je 1950. godine osnovan Međunarodni festival filmske kamere „Braća Manaki“ u Bitolju, kao najstariji filmski festival na svetu koji vrednuje snimateljski rad.

Loading...