FOTO-KOLEKCIJA MILOŠA JURIŠIĆA

08.02.2018-01.03.2018, 12:00-20:00

Galerija Artget – 17. godina
Trg republike 5/I\

* Umetnički direktor Galerije Artget u 2018: Ivan Manojlović

8. februar – 1. mart 2018.

FOTO-KOLEKCIJA MILOŠA JURIŠIĆA

Za razliku od fotografija u arhivima i muzejskim zbirkama, fotografije koje će postati deo privatnih fotografskih kolekcija pre toga egzistiraju svuda i nigde. Često rasute po tezgama neformalnih uličnih aukcija čekaju svoje nove vlasnike i večni smeštaj unutar nekog pažljivo organizovanog sistema. Kako je pisao Valter Benjamin osnov svake privatne kolekcije čini neka lična, uglavnom porodična priča, baš kao u slučaju kolekcije Miloša Jurišića.

Nadograđujući porodično fotografsko nasleđe, Jurišić je uvećavao svoju kolekciju spašavajući vredne fotografske primerke sa pijaca, aukcija i neretko zaboravljenih mesta. Iako do sada nije prikazana u formatu samostalne izložbe, foto-kolekcija Miloša Jurišića nam je zapravo vrlo dobro poznata. Kao obavezni deo mnogih istorijskih i kulturoloških izložbi i značajnih fotografskih publikacija, u 2018. godini ova foto-kolekcija beleži skoro 30 godina od svog prvog pojavljivanja na izložbi posvećenoj istoriji fotografije u Srbiji dr Milanke Todić iz 1989. godine. Od tada do danas Miloš Jurišić je sarađivao sa mnogim muzejima, kustosima i autorima, a kroz njihove izložbe i knjige kolekcija je predstavljena u Srbiji, Americi, Japanu, Nemačkoj, Austriji, Hrvatskoj. Nemerljiv je značaj ove i sličnih kolekcija za sagledavanje istorije fotografije u Srbiji kao i za razvitak fotografske kulture uopšte.

Deo iz teksta Foto-kolekcija Miloša Jurišića kustosa izložbe Ivana Manojlovića

Miloš Jurišić se rodio u Beogradu, u kome živi i radi u Muzeju nauke i tehnike kao fotograf.

U šesnaestoj godini počinje da se bavi fotografijom, a već u dvadesetim, ponesen lepotom starih porodičnih fotografija, počinje da ih sakuplja, nalazeći ih na sastancima numizmatičara i drugih kolekcionara, utorkom u Galeriji fresaka, kasnije na sajmovima kolekcionara i, pogotovo od 90-ih godina, sve više i na pijacama.

Skoro istovremeno, budi se i interesovanje za arhitekturu, na prvom mestu za istoriju arhitekture Beograda, pa tragajući za izgledom grada u prošlosti počinje da sakuplja i stare razglednice, koje danas čine znatniji deo njegove kolekcije.

Stare fotografije, kao i razglednice, iz Jurišićeve kolekcije prisutne su u javnosti, na mnogim muzejskim izložbama, katalozima, knjigama, publikacijama i diplomskim i doktorskim radovima brojnih stručnjaka i istraživača.

Kao fotograf, godinama je snimao lepote beogradske arhitekture, što je rezultiralo i nizom samostalnih izložbi na tu temu.

 

Loading...