Live AV Set umetnika Matea Amarala / FORWARD: RADOVI I PROCESI

09.02.2018., 19:00

Galerija Podroom Trg republike 5

9. februar od 19 do 21 časovaLive VJ Set umetnika Matea Amarala (performativno audio-vizuelno iskustvo, umetnici će u Podroomu uživo sinhronizovati muziku uz projekcije, video manipulacije, digitalnih intervencija itd)

FORWARD: RADOVI I PROCESI 8. februar – 1. mart 2018.

Umetnici: Mateo Amaral, Manuel Lejrado, Sesilia Roso.
Kustosi: Luisa Tomati, Ariel Irineo Čavez.

Kolektiv FORWARD: čine umetnici, kustosi i dizajneri iz Argentine koji će domaćoj publici predočiti savremenu video produkciju umetnika koji žive i rade u Buenos Airesu i drugim gradovima u Argentini. Izložba će predstaviti radove koji su rezultat različitih umetničkih eksperimenata, a bave se odnosom materije (materijalnog) i ideje (fiktivnog) koristeći nove medije. Umetnici i kustosi koji čine kolektiv Forward su već više od pet godina aktivni u sferi umetnosti i komunikacije, neprekidno istražujući, iz različitih perspektiva, povezanost tehnologije sa načinima na koje razumevamo sebe i međusobno komuniciramo. Njihova prezentacija ispituje tu istoriju – koja dostiže svoje najrazvijenije poglavlje predstavljanjem kolektiva u Kulturnom centru Beograda – kroz video zapise, mape, vremenske linije, dokumente, fotografije i ranije projekte.

Mateo Amaral živi i radi u Buenos Airesu. Tehnike koje koristi su crtanje i slikanje, trodimenzionalne digitalne animacije, video distorzije kroz softverske greške, istraživanje audiovizualnog zvuka i produkcija elektronske muzike. Ispitivanja čovekove svesti vode ga u eksperimentisanje s hipnotičkim audiovizuelnim pejzažima, s crtanjem paralela između primitivne digitalne estetike i individualne konstrukcije modela stvarnosti. Pored svog samostalnog rada, osnovao je umetnički kolektiv Oligatega Numerik i pank elektro psihodelik bend Hipnoflautas.

Manuel Lejrado rođen je u Buenos Airesu 1987. godine. Zanima ga istraživanje konvergencije između računarstva, informacione tehnologije, umetnosti i dizajna, što stvara veliku konceptualnu osnovu za njegov umetnički rad. Specijalizovao se za audiovizualna dela u realnom vremenu, radeći i za propagandu i za umetničke, obrazovne i zabavljačke projekte. Učestvovao je u prvom izdanju Forward-a s radom Agujero negro que estás en los cielos [Crna rupa koja je na nebu] u okviru Pixelations 2012.

Sesilia Roso je grafička dizajnerka i video umetnica. Radi na korištenju videa i zvuka u realnom vremenu, na polju video umetnosti i video instalacije. Magistrirala je u oblasti medijske umetnosti u okviru programa kojeg su zajednički organizovali Nacionalni unuverzitet u Kordobi, Univerzitet Čilea i Univerzitet Kaldasa (Kolumbija). Diplomirala je Nove medije, specijalizacija za video i zvuk, (UBP, Kordoba). Izabrana je da učestvuje u programu Interaktivne umetnosti III, održanom u Kulturnom centru Španije u Kordobi (Argentina) i Espasio Fundasion Telefonika u Buenos Airesu – koordinatori Rodrigo Alonso i Mariano Sardon.

Izložbu je podržala ambasada Argentine u Beogradu.

Loading...