PROMOCIJA KATALOGA IVANA PETROVIĆA „SVE JE DOBRO“ I MIHAILA VASILJEVIĆA „TOPOGRAFIJA BEOGRADA“

27.02.2018., 19:00

Utorak, 27. februar 2018.

19.00 – PROMOCIJA KATALOGA IVANA PETROVIĆA „SVE JE DOBRO“ I MIHAILA VASILJEVIĆA „TOPOGRAFIJA BEOGRADA“

Učestvuju: Ana Bogdanović, Branislav Dimitrijević, Mihailo Vasiljević, Ivan Petrović

Moderator: Miroslav Karić

Galerija ARTGET, Trg republike 5/I

Promocija kataloga o radovima Ivana Petrovića i Mihaila Vasiljevića objavljenih povodom izložbi koje su u galeriji Artget održane u avgustu, odnosno u oktobru 2017. godine u okviru projekta „Fotografski dijalozi – fotografsko nasleđe u savremenoj kulturi i umetnosti“. Projekat je u organizaciji Centra za fotografiju realizovan povodom 200 godina od rođenja Anastasa Jovanovića.

Izvod iz tekstova:

„Svakodnevica u koju, na ovaj ili onaj način, Petrović nenajavljen upada jeste, dakle, ono za šta na ruskom postoji reč bыt. Za razliku od sintagme „svakodnevni život“ (povsednevnaя žiznь), bыt možemo razumeti kao bivstvovanje, ili bolje bitisanje, koje sačinjavaju proste i neposredne interakcije sa ljudima i predmetima kao sa konkretnim materijalnim činjenicama i praksama koje su pokrenute osnovnim potrebama. Fotografija, a Petrovićev je rad u tom smislu egzemplaran, ima sposobnost upada u takvo stanje stvari i lica, te sprovodi mogućnost da beskonačno reprodukuje susret sa životom u svetu, kojem, da ponovimo, fotograf i pripada i ne pripada. U tom smislu, ne možemo prosto vezivati Petrovićeve “dokumente” za nekakav postupak reprodukcije događaja, već za mogućnost zadiranja i upadanja u materijalne odnose kako bi se oni reprodukovali u fotografskoj slici koja sudeluje u svakodnevnom bitisanju i koja je dokument inscenirane situacije, koja postaje “istinitija” od neke, navodno, nepatvorene predstave činjenica, koje bi postojale i bez fotografije, i bez toga da ih fotografija upiše u svet. […] Za fotografsko, to je uvek i pitanje relacije formi i konvencija pod kojima se vrši upad u prostor društvenog – kao i rizik pod kojim, pri niskom popodnevnom svetlu, fotografova senka nenajavljeno i trenutačno upada u sliku i ostaje tamo kao anamorfna utvara. Fotografija je uvek događaj slike, a ne slika događaja.“

Branislav Dimitrijević, izvod iz teksta kataloga: Nenajavljene inscenacije – Povodom fotografija Ivana Petrovića

…………………………………………………….

„Prilikom izvođenja Topografije Beograda Mihailo Vasiljević pristupa fotografiji na način koji dokumentarnost shvata kao stilsku kategoriju, kako bi se u prvi plan istakla topografska operacija u vezi s njom, odnosno, kako bi ponudio fotografsko opisivanje grada koje ostavlja utisak neutralnog, sveobuhvatnog, preciznog dokumenta i saznajnog materijala za razmatranje različitih aspekata isprepletanih odnosa arhitekture i kulture, grada i istorije, fotografije i društva. On, međutim, time ne ukida svoje autorsko mesto, već ga premešta na drugu ravan, u domen istraživanja koje prethodi nastanku fotografija – u prostor ispitivanja pogledom i posmatranjem i prepoznavanja naizgled nereprezentativnih i nespecifičnih fragmenata urbanističkih i arhitektonskih kontura grada kroz koje se, tek na d(r)ugi pogled, otkriva slika grada koji izgleda upravo onako kako su ga sa planom ili bez njega kreirali njegovi graditelji, sa vizijom ili bez nje menjali njegovi vlastodršci i kako ga sa obzirom ili bez njega žive njegovi stanovnici.“

Ana Bogdanović, izvod iz teksta kataloga: Nekoliko teza o Topografiji Beograda Mihaila Vasiljevića

Loading...