Promocija monografije POLETNE PEDESETE U SRPSKOJ ARHITEKTURI

22.02.2018., 19:00

Galerija Artget, Trg republike 5/I

Četvrtak, 22. februar u 19.00 sati
Promocija monografije
POLETNE PEDESETE U SRPSKOJ ARHITEKTURI
Autor: Dijana Milašinović Marić
Učestvuju: dr Borislav Stojkov, dr Vladimir Milenković, dr Tatjana Stratimirović, dr Marta Vukotić Lazar i autorka
Moderator: Danica Jovović Prodanović
Izdavač: Orion art, Beograd i Fakultet tehničkih nauka Kosovska Mitrovica, 2017

Knjiga Poletne pedeset u srpskoj arhitekturi autora dr Dijane Milašinović Marić,  predstavlja prvi, izuzetno sveobuhvatan i temeljan, rukopis o razvoju arhitekture u Srbiji četrdesetih i pedesetih godina 20. veka. Slojevito i sa više aspeketa sagledan period pedesetih godina, iskristalisao je niz zapažanja, otkrio nove vizure i primere. U vremenskom rasponu od samo petnaest godina (1945-1960) ostvarena je živa i kvalitativno raznolika delatnost, snažna graditeljska produkcija u oblasti urbanizma i arhitekture u Srbiji, koja je iznedrila značajne autore, karakteristične arhitektonske forme i dala izuzetne vrednosti, danas prepoznatljive i nezaobilazne. Graditeljska  delatnost započeta u tom vremenskom razdoblju usmerila je razvoj gradova, naselja i regija i ostavila  vidljiv graditeljski sloj gotovo u svimu rbanim i seoskim prostorima u Srbiji. Istraživanje ovog perioda otkriva i jasne naznake autohtonog traženja i autentično garhitektonskog izraza karakterističnog za srpski arhitektonski prostor.

Prof. dr Dijana Milašinović Marić bavi se istorijom, teorijom i kritikom arhitekture. Diplomirala je, magistrirala i doktorirala na  na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zaposlena je kao kustos u Memorijalnom centru i Muzeju istorije Jugoslavije od 1985. do 1999. godine. U statusu je samostalnog umetnika do 2005. godine od kada je angažovana kao glavni kustos programa Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije, ULUPUDS-a. Od 2013. godine radi kao docent, od 2017. vanredni profesor, za užu naučnu oblast Istorija, teorija i estetika arhitekture i vizuelnih umetnosti i obnova graditeljskog nasleđa, na Tehničkom fakultetu, katedri Arhitektura u Kosovskoj Mitrovici. Od iste godine angažovana kao profesor na Visokoj školi strukovnih studija – Beogradska politehnika (predmeti Istorija umetnosti i Istorija dizajna), a od 2015-17. godine na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu (predmet Savremena arhitektura).
Objavila je tri knjige (Arhitekta Jan Dubovi, Vodič kroz modernu arhitekturu Beograda, Poletne pedesete u srpskoj arhitekturi) i preko 250 naučnih i stručnih radova u časopisima ili na naučnim skupovima. Koncipirala je i realizovala tri autorske i učestvovala na brojnim kolektivnim izložbama.
Autorski i scenaristički osmislila dva stručno – edukativna serijala na RTS-u: Moderna arhitektura u Srbiji, ličnosti i poetike (11 epizoda) i Ars praktika (50 epizoda). Prema njenoj knjizi Vodič kroz modernu arhitekturu Beograda  urađen je TV serijal u okviru školskog programa RTS (14 epizoda).

Dobro došli.

Loading...