8. Nedelja svesti o mozgu: Sve strane svesti / 12 – 17. mart

12.03.2018-17.03.2018, 17:00

Galerija Artget, Trg republike 5/I

8. Nedelja svesti o mozgu: Sve strane svesti, 12 – 17. 3. 2018.

Predavanja:

Utorak, 13. mart

17:00  Pod lupom neuropsihologa – tri prozora u svest, prof. dr Vanja Ković, Odeljenje za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

17:45 Bolest malih krvnih sudova mozga: epidemija 21. veka, ass. dr Aleksandra Pavlović, Klinika za neurologiju

18:30  Da li svest ima pol? Prof. dr Aleksandra Rašić – Marković, Medicinski fakultet, Institut za medicinsku fiziologiju „Rihard Burijan“

19:15 Čemu služi bol? Svest i neurofiziologija odbrambenih ponašanja, doc. dr Dragan Hrnčić, Medicinski fakultet, Institut za fiziologiju “Rihard Burijan“

 

Sreda, 14. mart

17:00 Merenje i analiza električnih potencijala sa ciljem percepcije lica, doc. dr Nadica Miljković, ETF, Odsek i katedra Signali i sistemi

17:45 Kako rade sinapse? Prof. dr Milan Bjelica, ETF, Odsek i katedra Telekomunikacije

18:30 Da li Vam se spava? Doc. dr Milica Janković, ETF, Odsek i katedra Signali i sistemi

19:00 Demonstracija robotske ruke Srđan Milojević, ETF

 

Četvrtak, 15. mart

17:00 Dežurni krivci svesti, ass. dr Dubravka Aleksić, Medicinski fakultet, Instutut za anatomiju „Niko Miljanić“

17:45 Molekularni self(ie) – neurohemijski aspekti samosvesti, ass. dr Tihomir Stojković, Medicinski fakultet, Institut za medicinsku i kliničku biohemiju

18:00 Psihijatrijski aspekti svesti, ass. dr Maja Lačković, Medicinski fakultet, Klinika za psihijatriju, Klinički centar Srbije

19:15  Epilepsija: mit ili realnost? ass. dr Aleksandar Ristić, Medicinski fakultet, Klinika za neurologiju, Klinički centar Srbije

 

Petak, 16. mart

Iz „Srpskog saveta za mozak“:

17:00   Ima li poremećaja svesti u bolestima  motoneurona, prof. dr Pavle Anđus, Biološki fakultet

17:45 Laki i teški problemi svesti, prof. dr Olivera Vuković, Medicinski fakultet, Institut za mentalno zdravlje

18:30 Manipulisanje genima – perspektiva u terapiji neuroloških bolesti, dr sci Milena Janković, Klinika za neurologiju, Klinički centar Srbije

19:00   Bol fantomskog uda, dr Nikola Veselinović, Klinika za neurologiju, Klinički centar Srbije

 

Subota, 17. mart

17:00  Projekcija kratkih filmova i videoinstalacija na temu Strah studenata fakulteta primenjenih i likovnih umetnosti u Beogradu, Novom Sadu, Rijeci i Beču po izboru profesora Marka Lađušića (FPU)

 

Organizatori: Studentska sekcija Društva za neuronauke Srbije u saradnji s Kulturnim centrom Beograda

 

Loading...