ARHITEKTURA U KONTEKSTU 4 INDUSTRIJSKO NASLEĐE JE DEO KULTURNE SREDINE

20.03.2018., 19:00

KULTURNI CENTAR BEOGRADA
Galerija Artget, Trg republike 5/I

Utorak, 20. mart u 19.00 

Ciklus predavanja ARHITEKTURA U KONTEKSTU 4

INDUSTRIJSKO NASLEĐE JE DEO KULTURNE SREDINE
O arhitekturi  Mihaila Timotijevića razgovaraju Rifat Kulenović  i autor

Industrijska arhitektura 19. i prve polovine 20. veka kao deo nasleđa  postaje širom sveta inspirativan prostor za kreativne industrije, multifunkcionalne urbane celine i konačno doprinosi  urbanoj raznolikosti savremenog grada. Nužnim gašenjem  delova industrijskih postrojenja  ostaju prostori koji  uvođenjem  druge namene mogu pružiti  šansu za razvoj, a ponegde i za prosperitet  tih sredina.
Naša sredina tek otvara ove procese, a specifičnosti njenog industrijskog nasleđa čuvaju joj mesto u širokoj lepezi različitosti. Sticajem okolnosti, kroz svoju dugogodišnju praksu  Mihailo Timotijević je imao dodira sa ovim segmentom kulturnog nasleđa, a poslednjih desetak godina radeći  na konkretnim projektima, stekao je iskustva koja će u razgovoru sa Rifatom  Kulenovićem podeliti  sa  publikom.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
MIHAILO TIMOTIJEVIĆ diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 1981. godine, kome je i posvetio najveći deo svoje profesionalne karijere u radu sa studentima. Najintenzivniji deo svog akademskog angažmana imao je u periodu 2000-tih kada je na nizu rukovodećih funkcija bio u situaciji da svoje ideje i koncepcije o obrazovanju arhitekata implementira u nastavne programe. Sa posebnim žarom obavljao je funkciju dekana Fakulteta. Svoje profesionalno angažovanje usmeravao je na arhitektonsko projektovanje, sa posebnim akcentom na prostore edukacije, objekte industrijskog nasleđa i muzeje, predavajući na fakultetu studentima upravo ono što je obeležavalo i njegovu projektantsku praksu. Svoja projektantska istraživanja i realizovane objekte vezuje za projekte Evropske unije, Ministarstva kulture Republike Srbije, Univerziteta u Beogradu, Muzeja nauke i tehnike i Muzeja istorije Jugoslavije. Dobitnik je brojnih nagrada na međunarodnim i domaćim arhitektonsko-urbanističkim konkursima. Trenutno radi na projektu rekonstrukcije Trušnice (selo Kremna kod Užica) objekta sa statusom zaštićenog  industrijskog nasleđa.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
RIFAT KULENOVIĆ je najveći deo svog profesionalnog angažmana, od ranih devedesetih godina do danas, posvetio istraživanju industrijske arheologije. Autor je i učesnik  brojnih domaćih i međunarodonih projekata iz ove oblasti. Od 1991. godine, sa manjim prekidima (2015-2017, Muzej istorije Jugoslavije), zaposlen je u Muzeju nauke i tehnike, a od 2017. godine je direktor Muzeja.

 

Dobro došli.

Loading...