Iz vekova gromovite tišine

19.03.2018., 21:00

Članovi ansambla Renesans izvešće dela srednjeg veka, renesanse i baroka na originalnim instrumentima iz epohe iz koje je delo, ili na kopiji instrumenta.

Program:
SREDNJI VEK
Anonimni autor (XIV vek)  
Tre fontane

Anonimni autor (XIV vek)
Mariam Matrem Virginem iz Libre Vermell de Monserat

Anonimni autor (XIV vek)
Parlamento

RENESANSA
Klod Žervez (XVI vek)                                                         
Pavane Passamezzo

Gagliarde Passamezzo

Kleman Žaneken (c. 1485–1564)                         
Ce mous de may

A ce joli mois

Klod Žervez                       
Allemande                           

Branle de Bourgogne         

Branles de Champaigne I, II

Tomas Morli (1557–1603)                       
April is in my mistress’ face

Now is the month of maying

Đovani Gastoldi (c.1550–1622)
Speme amorosa

L’Innamorata

BAROK
Georg Filip Teleman (1681–1767)      
Menuet I i II

Georg Fridrih Hendl (1685–1759)      
Un zeffiro spiro iz opere Rodelinda

Đovani Batista Pergolezi (1710–1736)
Se tu m’ami

Alesandro Pičini (1566–1638)            
Čakona

Ansambl Renesans:
Katarina Božić, sopran
Predrag Đoković, kontratenor
Ljubomir Dimitrijević, blok flauta, traverzo flauta, gemshorn, kornamuza
Ana Mladenović, blok flauta, traverzo flauta, kornamuza
Aleksandar Jovan Krstić, blok flauta, traverzo flauta, kornamuza
Tina Mladenović, harfa
Maja Mladenović, harfa
Srđan Stanić, fidel, viola da gamba
Andrija Sagić, perkusije

Ansambl za ranu i tradicionalnu muziku Renesans je osnovan 1969. godine u Beogradu. Svoj prvi celovečernji koncert ansambl je održao 14. januara 1970. godine u beogradskoj Galeriji fresaka. Od tada, kontinuirano radeći i nastupajući, ansambl je održao više od tri hiljade koncerata širom Evrope, na Srednjem Istoku i u severnoj Africi. U Srbiji, zahvaljujući velikom broju koncerata i različitih nastupa, ansambl je afirmisao ranu muziku i bio nadahnuće i uzor mnogima koji su i sami počeli da istražuju i interpretiraju ovu vrstu muzike.
Repertoar ansambla obuhvata muzička dela nastala od 12. do sredine 18. veka. Srednjevekovni repertoar čine pesme trubadura i truvera, pokloničke pesme iz zbirki Cantigas de Santa Maria i Llibre Vermell, pesme iz zbirke Carmina Burana, kao i brojne igare iz najpoznatijih, do danas sačuvanih, rukopisa (13. i 14. vek) iz Italije, Francuske i Engleske. Takođe, repertoar obuhvata i muziku doba renesanse u Italiji, Francuskoj, Nemačkoj, Engleskoj, Flandriji i Španiji. Posebno mesto u repertoatu zauzimaju kompozicije ranobaroknih majstora, kao i dela Vivaldija, Hendla, Telemana, Baha i ostalih znamenitih stvaralaca doba baroka. U svojim istraživanjima rane muzike članovi ansambla su posebnu pažnju posvetili muzičkoj tradiciji Dalmacije (12-18. vek), stare Srbije i Balkana.
Svaki član ansambla svira veći broj instrumenata. Reč je bilo o originalnim instrumentima iz epohe, bilo o njihovim kopijama, koji se nalaze u vlasništvu ansambla, što omogućava da svi programi bogatog repertoara budu realizovani na adekvatan, istorijskoj interpretaciji veran način.
Ostvarili su zavidnu diskografsku delatnost koju čini pet LP-a i šest kompakt diskova. U izdanju Produkcije gramofonskih ploča RTB objavljeni su Muzika stare Srbije, Muzika starog Jadrana, Najveći hitovi, Mon Amy i Hommage a l’ Amour. U Nemačkoj i Španiji su objavljeni diskovi Marco Polo – The Journey, Renaissance en Barcelona and Los primeros siete annos, Gems of Medieval Music, Journey to Jerusalem, Anthology, Journey Through Dalmatia, Roots of the Balkans.
Ansambl je dao doprinos i srpskoj pozorišnoj i kinematografskoj umetnosti. Na inicijativu članova ansambla, 1994. godine u muzičko školstvo Srbije uvedeno je izučavanje muzičkog nasleđa srednjeg veka i renesanse, kao i ovladavanje instrumentima iz ovih epoha.
Godine 2004. članovi ansambla su osnovali Centar za ranu muziku Renesans koji okuplja sve koji su namerni da istražuju i predstavljaju muziku srednjeg veka, renesanse i baroka.

Loading...