Otvaranje martovskih izložbi

08.03.2018., 12:00-20:00

GORAN MICEVSKI

MIDDLE EAST REPORT fotografije

8 – 29. mart 2018.

Galerija ARTGET, Trg republike 5/I

Izložba serije fotografija pod nazivom “Middle East Report” predstavlja najnovije fotografske radove Gorana Micevskog, koje publika do sada nije imala prilike da vidi. Na izložbi, koja će imati formu otvorene knjige, biće izloženo 29 fotografskih „poglavlja“ u specifičnom arhitektonskom rešenju koje je dizajnirao sam umetnik.

U radu “Middle East Report” Goran Micevski nas vodi kroz predele Bliskog istoka i severne Afrike, Liban, Siriju, Jordan i Egipat, neposredno pre aktuelnih ratnih sukoba na ovim prostorima. Fotografije u boji nastale tokom ovih putovanja imaju jezik turističkih fotografija koje Micevski izlaže uz tekstualne reference. Fotografije i lične zabeleške umetnika, međusobno često potpuno oprečne, stvaraju specifičnu vrstu konflikta koji doprinosi da putovanje na koje nas izložba vodi uz fantastične predele Bliskog istoka uključuje istovremeno i reference na antičku i savremenu književnosti, pop kulturu, filmsku umetnost, teoriju fotografije, bogatu istoriju arapskih zemalja, ali i sopstveno kulturno nasleđe.

„Micevski primenjuje postupke tipične za postmodernističku umetničku praksu, relativizujući i problematizujući pojmove poput autora, identiteta, smisla, jedinstva subjekta, istine, poretka.“ (Paula Muhr).

Goran Micevski (1977, Beograd) je diplomirao je fotografiju na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu 2004. godine. Aktivno izlaže od 2000. godine i dobitnik je značajnih nagrada, od kojih se mogu izdvojiti Zlatna medalja za fotografiju Sterijinog pozorja u Novom Sadu, specijalna nagrada na festivalu Alternative film/video, Beograd, specijalna nagrada Media Forum Moskovskog filmskog festivala. Izlagao je u Beogradu, Beču, Bratislavi, Cetinju. Serija Middle East Report se naslanja na prethodne uspešne umetničke projekte kao što su Travel Guides i Finnish Report.

………..

Aleksandar Zograf, Tragom malih otkrića, printovi i objekti
8-29.mart
Likovna galerija Kulturnog centra Beograda
Knez Mihailova 6

„Tokom godina bavljenja stripom, shvatio sam da postoje događaji koji pokreću moju imaginaciju, tačnije, da priče koje sam želeo da ispričam često nisu uopšte bile deo mog mozganja i intelektualne kalkulacije. Ne! Češće je to bilo nešto sa čim sam se susretao, što sam pronalazio.“ Ovim rečima Saša Rakezić najavljuje i objašnjava motiv i sadržaj svoje samostalne izložbe koju je nazvao Tragom malih otkrića.

Printovi strip tabli i objekti koji su tematski sadržaj istih stripova biće izloženi pred beogradsku publiku s namerom da pokažu otkrića na koje je umetnik nailazio lutajući i tumarajući različitim gradovima. A sve s namerom da se demistifikuje postojanje „koncepta“. „Nemojte da verujete umetnicima koji vam, kiselog lica, obrazlažu nekakve teoreme.“ uzvikuje umetnik i objašnjava da je reč o izložbi doživljaja, a ne apstraktnih artefakata: „Pripremajući izložbu Tragom malih otkrića, imao sam na pameti i činjenicu da su povodi ili pronalasci na osnovu kojih sam kreirao priče, ti predmeti nađeni na ulici ili u prašini srpskih (i inostranih!) buvljih pijaca, zapravo jednako važni, i da ih treba prezentovati uz same stripove. Način na koji sam do njih došao, proces kojim sam ih dokučivao, pa čak i sam rad na strip storiji koja ih je ovekovečila (što je često iziskivalo dodatno istraživanje), za mene je pre svega bio doživljaj,” navodi sam umetnik u tekstu u katalogu izložbe.

Saša Rakezić crta stripove pod pseudonimom Aleksandar Zograf. Od početka devedesetih postao je poznat ne samo u Srbiji, već i u zemljama gde su zbirke njegovih stripova bile objavljivane u S.A.D., Italiji, Francuskoj, Velikoj Britaniji, Portugaliji, Španiji, Nemačkoj, Grčkoj, Poljskoj, Mađarskoj. Svoje radove je predstavio i na samostalnim izložbama u brojnim galerijama u svetu, od Rima i Pariza, do San Franciska i Sijetla.

…………….

POEZIJA & PERFORMANS. ISTOČNOEVROPSKA PERSPEKTIVA

8 – 29. mart 2018.

Deo festivala: SVETSKI DAN(i) POEZIJE 2018: Jezičke igre

21 – 24. mart 2018.

Projekat „Poezija i performans. Istočnoevropska perspektiva“ iniciran je na Univerzitetu Cirih i bavi se performativnim aspektima poezije i vizuelnih umetnosti tokom epohe socijalizma. U pitanju je višegodišnji „turing“ projekat koji obuhvata izložbu, konferencije, performanse i monografiju. On se ostvaruje u saradnji sa velikim brojem institucija u gradovima koji su nekada pripadali tzv. istočnom bloku i ukazuje na slične ideje realizovane u umetničkim radovima nastalim u različitim socijalističkim društvima u kojima su pesnici i umetnici delovali u skladu sa internacionalnom umetničkom praksom performansa. Beogradsko izdanje ove izložbe usredsređuje se na performans i umetnost socijalističke Jugoslavije, a obuhvata i radove nastale u drugim istočnoevropskim sredinama.

Izložba će prikazati tekstualne partiture, fotografije, knjige, audio i video radove kao i dokumentaciju određenih performansa realizovanih u “doba socijalizma”, između ostalog i u svrhu podsećanja na situacije koje trenutno nedostaju – kolektivne umetničke činove i delovanja transnacionalnog karaktera.

Publika će imati priliku da vidi radove Katalin Ladik, Vujice Rešina Tucića, OHO, BOSCH+BOSCH, KOD, Dimitrija Pirgova, Lava Rubinštajna, Eugena Gomringera, Eve Partum, Andreja Monastirskog, Vaclava Havela, Ladislava Novaka, Vije Levandovskog, Else Gabrijel, Gina Hanemana, Atile Černika, Francija Zagoričnika itd.

Kustosi izložbe: Zabine Henzgen, Tomaš Glanc i Dubravka Đurić

Produkcija: Univerzitet Cirih i Kulturni centar Beograda

Izložbu je podržala Ambasada Švajcarske u Beogradu.

Loading...