Prezentacija i demonstracija proizvoda Doric Lenses / Petak 16. mart / 16.00

16.03.2018., 16:00

Društvo za neuronauke Srbije i Studentska sekcija za neuronauke

U okviru Nedelje svesti o mozgu 2018 – Sve strane svesti

Vas poziva na prezentaciju i demonstraciju proizvoda Doric Lenses i njegovu primenu u optogenetici

Petak, 16.mart 2018. od 16 časova

U Galeriji ArtGet Kulturni centar Beograd

Učesnici: Jelena Radulović, MD, PhD Professor at Northnjestern University

Prof. dr Milan Bjelica, ETF, Odsek i katedra telekomunikacija

Milena Jovanović, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”

 

Optogenetika je biološka tehnika koja koristi aplikaciju svetlosti u cilju kontrole neuronske aktivnosti. Da bi tehnika radila, prethodno se neuroni genetskim manipulacijama ili virusnim vektorima modifikuju tako što eksprimiraju jonske kanale koji su osetljivi na svetlost. Najpoznatiji od ovih kanala su opsini. Da bi se opsini aktivirali koristi se više instrumenata. U galeriji ArtGet moćićete da vidite i da se upoznate sa principom rada instrumenta kompanije Doric Lenses koji koristi diode kao izvor svetlosti (light emitting diodes, LED, ). One se povezuju za kompjuter putem optickih vlakana.  Najveća prednost ove metode, u odnosu na električnu stimulaciju, je to što omogućava aktivaciju biohemijski definisanih populacija neurona (na primer glutamatergičkih neurona koji poseduju dopaminski receptor D1 ili interneurona koji poseduju GluN1 receptor). Doric Lenses takođe pravi minijaturne mikroskope kojima može da se vidi aktivnost pojedinačnih neurona dok se eksperimentalne životinje slobodno kreću, a u tu svrhu se umesto opsina koriste fluorescentni indikatori (na primer za kalcijum).

 

Loading...