Stručno vođenje kroz izložbu / ARTTERROR – Fragmenti dualnosti

14.04.2018., 14:00

Galerija Podroom Trg republike 5

Subota 14. mart 2018

14:00 Autorsko- kustosko vođenje kroz izložbu ARTTERROR – Fragmenti dualnosti

5. 4 – 3. 5.2018.

Kustos: Vladimir Bjeličić

 

Tokom tri decenije rada umetnička asocijacija ARTTERROR, koju čine umetnica Milica Lapčević i FTV montažer Vladimir Šojat, konstantno traga za različtim konceptualnim i kompozicionim rešenjima pokretnih slika. Njihov višedecenijski opus može se posmatrati kao krajnje heterogena celina, ali ga treba pažljivo sagledati pre svega u odnosu na kontekst novotalasnog poleta odnosno novih alternativnih kulturnih i životnih modela osamdesetih godina prošlog veka. Većina njihovih radova mogu se posmatrati kao poetsko – performativne zabeleške u funkciji ponašanja umetnika, njihovog promišljanja bitisanja ili konstituisanja životnog kreda i najzad uzajamnog odnosa.

Namera da se predstavi rad ovog umetničkog dua počiva najpre na činjenici da isti nije temeljno obrađen od strane lokalne istorije umetnosti. Međutim, kako ova izložba teži ukidanju temporalnosti, samim tim razgradnji termina retrospektive, odnosno, hronološke obrade materijala nastalog u prethodnom periodu, može se posmatrati kao specifična instalacija ili in situ reakcija bazirana na kritičkoj autorefleksiji ovog umetničkog dua.

Postupkom ponovne montaže, ARTTERROR nastoji ne samo da preispita  kontekst nastanka, razvoj i specifičnost vlastitog video opusa u odnosu na rapidnu transformaciju tehnologije i percepciju umetničkog rada u digitalnoj eri, već odlazi korak dalje u ponovom pronalaženju vlastite umetničke prakse predstavljanjem potpuno novog rada.

Prema tome, izložba Fragmenti dualnosti počiva na dubinskoj analizi i interpretaciji umetničko-partnerskog odnosa, specifičnih i pojedinačnih težnji Lapčević i Šojata, ali i na razmatranju savremenih društvenih i političkih tema sa ironijskom distancom.

Osim uvida u slojevitu produkciju ARTTERROR-a, ova izložba treba da predstavlja i aktivan diskurzivan prostor za razmenu iskustava video autora različitih generacija, ali i podsticaj za problematizovanje institucionalnog nemara u svetlu nepostojeće sistematizacije i muzealizacije video umetnosti.  Tokom trajanja izložbe biće organizovani prateći programi u vidu razgovora, kao i nedeljna kustoska vođenja.

BIOGRAFIJE AUTORA IZLOŽBE “FRAGMENTI DUALNOSTI”

Umetničku asocijaciju ARTTERROR čine vizuelni umetnik, novinar i kulturni radnik Milica Lapčević i FTV montažer i producent Vladimir Šojat.

Milica Lapčević, rođena u Beogradu, Jugoslavija.

Studirala je na Univerzitetu u Bergenu, Norveška, (istorija umetnosti), Filološkom Fakultetu u Beogradu (anglistika), diplomirala na FLU, (odsek slikarstva). Postdiplo%

Loading...