Nezavisna video produkcija 80–ih upotreba tehnologije, specifičnosti autorskih pristupa i poimanje scene

19.04.2018., 19:00

Četvrtak, 19. april u 19.00 , Galerija #Podroom, prateći program izlože Fragmenti dualnosti:

RAZGOVOR NA TEMU: Nezavisna video produkcija 80ih – upotreba tehnologije, specifičnosti autorskih pristupa i poimanje scene

>> Učesnici: Mihajlo Ristić, ARTTERROR, Čedomir Vasić

>> Osamdesete godine karakteriše usložnjavanje produkcije video umetnosti u okviru jugoslovenskog umetničkog prostora. Situacija postaje heterogena u kontekstu prodora estetike novog talasa, što je karakteristično kako za autore beogradske umetničke scene, tako i regionalne. Umetnici odlaze korak dalje u radikalizaciji medija te apsorbuju logiku i metodologiju rada televizije pri čemu dolazi do razvoja tzv. autorskog vida koji je kombinovao elemente popularne kulture (muzike, mode, filma) i avangardistički pristup. Iako se umetnici mahom koncentrišu na prespajanje dometa visoke i niske kulture, u nekim slučajevima stvaraju video radove izraženog društveno – političkog angažmana poput onih nastalih u okviru alternativnog pokreta ljubljanske (FV 112/15, grupa Borghesia i Laibach ) ili sarajevske umetničke scene (Video ZZ ). Pored video radova nastalih pri AFC – u i Televiziji Beograd, moraju se uzeti u obzir i oni radovi nastali van institucija u samostalnom aranžmanu po principu uradi sam (DIY). Reč je o potpuno autsajderskom pristupu multidisciplinarnih umetnika sa margine koji uglavnom sa vlastitom ili pozajmljenom opremom realizuju autentične video radove. Kroz razgovor sa Mihajlom Ristićem, Milicom Lapčević, Vladimirom Šojatom i Čedomirom Vasićem otvoriće se teme koje se tiču specifičnosti nezavisne produkcije, rada sa opremom i autorske pozicije što će doprineti rasvetljavanju malo poznatih okolnosti razvoja video umetnosti u lokalnom kontekstu datog perioda.

Loading...